دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

مبحث هفتم- حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي

همانطور كه رابطه نسب و وراثت در نكاح با صاحبات نطفه برقرار است و حضانت نيز رابطة مستقيمي با نسب و وراثت در نكاح دارد. از اينجا مي فهميم در تلقيح مصنوعي در مواردي كه اين نسبت ها (نسب و وراثت ) برقرار است، بطور معمول حضانت نيز برقرار خواهد شد. به عبارت ديگر در تلقيح مصنوعي هم همانطوريكه نسبت بين مرد داراي نطفه و زن داراي اوول برقرار است ولو اينكه رابطه زوجيت نداشته باشند. حضانت نيز به عهده صاحب اسپرم و تخمك خواهد بود . و هر كدام از صاحبان جنين كه نبودند نوبت به ديگري مي‌رسد و اگر هر دو نبودند حضانت طفل به كسي مي‌رسد كه نسبت بعدي و سلسله مراتبي را با صاحبان جنين دارا مي‌باشد . مثل جد به طور كلي حضانت و ولايت از زمان تولد تا زمان بلوغ و رشد كودك ادامه دارد . در قانون مدني حضانت در پسرها و دخترها تا 7 سالگي تحت شرايط ويژه‌اي حق مادران است .

از آنجائيكه بعضي از علما  در زنا اثبات كرده‌اند : غير از رابطه ارث كه قطع مي شود بقيه نسبت‌ها مانند حضانت ، ولايت ، نفقه و مسئوليتهاي ديگر مدني بين زن و مرد صاحب نطفه (زناكار) و طفل حاصله برقرار است ، بنابراين حتي در صورتي كه تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه را زنا بدانيم باز هم رابطه حضانت برقرار خواهد بود.

و اگر اين رابطه را زنا محسوب نكنيم به طريق اولي ، حضانت بر عهده مادر خواهد بود ( با شرايطي كه ذكر خواهد شد ) . اما در اينكه در تلقيح مصنوعي پدر و مادر طفل را براي حضانت چگونه تعيين كنيم ؟ بايد گفت : اگر اسپرم تلقيحي مربوط به همسر قانوني زن باشد يا ناشي از شبهه باشد، ترديدي  نيست كه حضانت بر عهده زوجه خواهد بود . ولي اگر اسپرم تلقيحي مربوط به مرد بيگانه باشد در صورت اول اگر قطع پيدا كرديم ، كه طفل ناشي از فراش نيست ، باز به نظر مكتب اماميه طفل ملحق به صاحب تخمك خواهد بود . ولي اگر اسپرم تلقيحي مربوط به مرد بيگانه باشد در صورت اول اگر قطع پيدا كرديم ، كه طفل ناشي از فراش نيست ، باز به نظر مكتب اماميه طفل ملحق به صاحب تخمك خواهد بود تا مدتي كه شرع مقدس تعين كرده است و زوج ( شوهر زن ) ، حاضن نخواهد بود . پس از مدت 2 يا 7 سال يا 9 سال ، بنا به اقوال مختلف ـ حضانت به عهده صاحب اسپرم خواهد بود . مگر اعراض او را در قانون بپذيريم  قانون اين اجازه را بدهد كه « جعل نسب » صورت گيرد [1]. علي الظاهر چنين تصوري در قانون محال است .

در صورت دوم : اگر قطع به تشكيل طفل از تلقيح اسپرم بيگانه پيدا نكرديم . در اين جا ، طبق اماره فراش چنانكه گفتيم طفل ملحق به فراش ( زوج ) مي‌گردد پس بنابراين حضانت بر عهده زوجه و سپس زوج خواهد بود .

[1] رضانيا معلم ، م . ر مقاله وضعيت حقوقي نسب در ايران ص۱۶

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی