دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده                                               1

فصل اول :کلیات                                                                                         3

مقدمه                                               3

1-علت انتخاب موضوع                                       3

2-بيان مسأله                                         3

3-اهمیت وضرورت انجام تحقيق                                4

4-سؤالات تحقیق                                    4

5-فرضيه‏هايتحقیق                                     4

5-پیشینه تحقیق                                      4

6-مشکلات پیش روی                                     6

7-اهداف مشخص تحقيق                                    6

8-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق                               6

9-روش تحقیق                                          6

10-خلاصه تحقیق                                   7

فصل دوم: مفاهیم و سابقه ی فقهی موضوع

مبحث اول-تعریف عقدصلح                               9

مبحث دوم-اقسام عقدصلح                               10

مبحث سوم – پیشینهتاریخیصلح                                   11

گفتار اول– مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر فقها                          11

گفتار دوم – مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر حقوقدانها                    13

گفتار سوم– در حقوق اسلام                                  15

گفتار چهارم– در حقوق ادیان دیگر                              18

بند اول : دین زرتشت                                     18

بند دوم:  دین یهود                                      19

بند سوم:  دین مسیح                                      19

بند چهارم : نظر کتاب و احادیث و فقها راجع به عقد صلح                     21

فصل سوم :تحلیل حقوقي مباني  ماده 768 ق.م                      27

مبحث اول :تحلیل ماده 768                                 28

گفتار دوم: پيشينةتصويب ماده 768 ق.م                              31

گفتار سوم : مباني ومستندات فقهي وحقوقي مادة 768 ق.م                   32

.مبحث دوم:  شرایط عقدصلح

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی