دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

فاخرگوناگون ودربر نمودن دو قطعه پارچه ،خاطره زندگی طبیعی گردد، تجملات وتشریفات محو وزهدو سادگی حاکم شود، دیگر رنگ ونژاد مطرح نباشد وهمه باهم ودرکنار هم بدون هیچ گونه تبعیتی قرارگیرند.(حسینی کشکوئیه،1372،ص229)

محرّمات احرام و اسرار آن

پس ازاحرام ، ضوابط خاصی برای فرد محرم درنظر گرفته شده است که تخطّی ازآن جرم وگناه محسوب می شود،اینجا دیگررها نیست،حتی بعضی ازحلال ها هم براوحرام وحرمت حرام ها بیشترمی شود، اینجا مدرسه است، آموزشگاه تمرین وفراگیری درس های بسیار و اردوگاه یادگیری تعلیماتی که جامعه اسلامی تشنه آن وبدون آن سرنوشتش هلاکت ونابودی است. قرآن که معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص) است، نظام این محرّمات را درآیه ای خلاصه کرده است:

« الحَجُّ أشهَرُ مَعلوماتٍ فَمَن فَرَضَ فیهِنَّ الحجّ فَلا رَفَثَ ولافُسوقَ ولا جِدالَ فِی الحَجّ… »(بقره،ایه197)

مفسرین غالباً معتقدند که این سه دربردارنده جمیع محرمات احرام است.

– فخر رازی درتوضیح این سخن می گوید: «حکمت اینکه خداوند این الفاظ سه گانه رابدون کم وزیاد ذکر کرده این است که در علوم عقلی ثابت شده در انسان قوای چهارگانه وجود دارد: قوه شهوانیه بهیمیه، قوه غضبیه سعبیه ، قوه وهمیه شیطانیه و قوه عقلیه ملکیه وغرض ازهمه عبادات، غلبه برسه قوه نخست است، پس قول خداوند (فلا رفث) اشاره بر غلبه به قوه شهوانیه است و(لافسوق) اشاره برغلبه بر قوه غضبیه که موجب تمرد وخشم می شود و ( لاجدال ) اشاره به قوه وهمیه است که انسان راوادار به جدال درذات خداوند ،و صفات وافعال واحکام واسماء اومی کند واین قوه محرک انسان برای درگیری ومخاصمه با مردم درهر چیزی است، حال که منشاء شردراین سه امر محصور گردیده است،  لذا فرمود: « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحجّ » یعنی هرکسی که معرفت ومحبت خدارا دارد باید که این امور دراو نباشد ومقصد نهایی این آیات اسرار گران بهایی است که عاقل نباید ازآن هاغافل باشد».

اکنون ببینیم این سه که طبعاً ارکان محرمات حرامند ، یعنی چه وچگونه تمامی محرمات احرام راشامل اند؟

یَأتوکَ رِجالاً” ومردم رابه اداء منسک حج اعلام کن تامردم پیاده وسواره وازهر راه دوروبه سوی توجمع آیند،پس جناب ابراهیم ندا داد وبا صدای بلند مردم رادعوت کرد، مردم نیز ازهر راه دور اجابتش کرده وتلبیه گویان به سوی اوشتافته واین عمل سنت گردید.(شیخ صدوق،1380،ص341)

حضرت ابراهیم بعداز ساختن کعبه ازجانب خدامأمورشد تامردم رابه حج فراخواند. پیامبر گرامی اسلام (ص) نیزجهانیان رامخاطب قرارداده وایشان رابه حج دعوت نمود.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

دسته‌ها: دسته اصلی