دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

موقعیت جغرافیایی

استان‌يزد با ۱۲۰۰۰۰ كيلومتر مربع‌وسعت‌در مركز ايران‌قرار دارد و بر اساس‌ آخرين‌ تقسيمات‌ كشوري‌، داراي ‌هفت‌شهرستان‌به‌نام‌هاي‌ابركوه‌، اردكان‌،بافق‌، تفت‌، مهريز، ميبد و يزد است‌. استان‌يزد در سال‌۱۳۷۵حدود ۸۰۰۰۰۰ نفرجمعيت‌داشته‌است‌. از اين‌تعداد 15/75 درصد در نقاط‌شهري‌و 85/24 درصد درنقاط‌روستايي‌ساكن‌بوده‌اند. شهر يزد پرجمعيت‌ترين‌شهر و مركز سياسي‌اداري‌استان‌يزد است‌.استان‌يزد در قلمرو سلسله‌جبال‌مركزي‌ايران‌واقع‌شده‌و ازپستي‌و بلندي‌و چاله‌ها و كفه‌هاي‌كويري‌متعددي‌تشكيل‌شده‌است‌. اين‌ناهمواري‌ها مشتمل‌بر تپه‌هاي‌پاي‌كوهي‌، دشت‌ها، بيابان‌ها، نواحي‌كويري‌وتپه‌هاي‌ماسه‌اي‌است‌.
در استان‌دو رشته‌كوه‌ متمايز از هم‌وجود دارد. اولي‌بخشي‌از كوههايي‌است‌كه‌در جهت ‌شمال‌غربي ‌جنوب‌شرقي ‌از مركز ايران‌عبور مي‌كنند. و به‌كوههاي‌مركزي‌ايران‌معروف‌هستند. دومي‌ شامل‌ رشته‌ كوههايي ‌است‌كه‌در مناطق‌مركزي‌، شمالي‌و شرقي‌استان‌قرار دارند. رشته‌شيركوه‌كه‌مانند ديواري ‌قسمت‌هاي‌ مركزي ‌استان ‌را از بخش‌غربي‌آن‌(چاله‌ابرقو) جدا مي‌كند، همواره‌از برف‌و يخ‌پوشيده‌شده‌و درتامين‌آب‌شهرهاي‌يزد، تفت‌و مهريز نقش‌مهم‌و اساسي‌دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی