دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

تغییرات نامنظمی را از خود نشان می دهد. با مقایسه روند رشد این جلبک با جلبک اسپیرولینا می توان دریافت که این گونه مانند گونه اسپیرولینا توانایی حذف مواد مغذی از محیط پساب را داشته باشد ولی همانطور که در مورد اسپیرولینا بیان گردید باید میزان توانایی آن از طریق محاسبه درصد میزان حذف مواد مغذی مورد مطالعه قرار بگیرد تا بتوان با تحقیقات و مطالعات دقیق تر در مورد این گونه قضاوت نمود. اما نتایج تحقیقات مشابه در مورد سایر گونه های جلبکی انواع ریز جلبک ها در پساب های شهری و خانگی مقدار زیادی از بارهای آلی موجود در آن را قبل از ورود به آب های طبیعی حذف نمایند. فاضلاب های شهری و کشاوررزی از منابع مهم تولید مواد آلی و مغذی(نیترات و فسفات) محسوب می شوند که پس از ورود به آب های دریافت کننده مشکلات زیست محیطی ناهنجار از جمله پدیده پر غذایی (Eutrofication)  یا شکوفایی پلانکتونی را ایجاد نمایند. در چند دهه گذشته دانشمندان و محققان با استفاده از این خصوصیت توانسته اند جهت حذف برخی از مواد مضر اقدامات خوبی انجام دهند( 1996، Wong & Tam) . نتایج مطالعات نشان می دهد که پساب های ثانویه تولید شده در نتیجه تصفیه پساب های شهری که حاوی مواد غذایی نظیر نیترات ، فسفات و آمونیا هستند در پرغذایی(Eutrophication) یا شکوفایی پلانکتونی آب های ساحلی نقش اصلی را بعهده دارند. در منابع مختلف چندین نوع فرآیند جهت حذف مواد مغذی نیترات ، فسفات و آمونیا توسط محققین مختلف پیشنهاد گردیده است. اما هر یک این روش ها علاوه بر پر هزینه بودن حجم زیادی از لجن را تولید که خود می تواند اثرات زیست محیطی زیادی را در انواع اکوسیستم ها بر جای گذارد. با توجه به مشکلات موجود در سالهای اخیر استفاده از میکرو الگ ها بعنوان یک روش تصفیه بیولوژویکی جهت حذف مواد مغذی مورد توجه قرار گرفت (Mallick, 2002). اما استفاده از میکرو الگ ها  و کشت آنها در پساب ها نیز با مشکلاتی همراه بوده است که از مهمترین آن تولید حجم انبوه جلبک در انتهای دوره پرورش می باشد لذا امروز محققین معتقدند که از جلبک های تولید شده می توان بعنوان غذای زنده در آبزی پروری استفاده نمود(Alejandro ,2010 & Oswald, 1988 ; De la Noue e,  et al., 1998; Lalibertea et al., 1994 ). از مشکلات دیگر مربوط به استفاده ازمیکروالگ ها برای تصفیه پسابها  ، بازیافت یا  recovery آنها از پساب های تصفیه شده است که امروزه در این زمینه نیزتحقیقات قابل توجهی انجام شده است(De la Noue e,  et al., 1992  & Lalibertea et al., 1994 ). نتایج برخی از تحقیقات نشان داده که تکنولوژی کاهش یا عدم تحرک(Immobilization technology) جلبک ها می تواند برای حل این مشکل بسیار سودمند باشد(Chevalier and de la Noue e, 1985).

نيترات موجود در پساب های ثانویه  و سایر منابع آبی بعنوان يكي از منابع مهم قابل دسترس غذایی براي فيتوپلانكتونها محسوب مي‌شود كه در طي فرايندهاي نيتريفيكاسيون ، دنيتريفيكاسيون و يا آمونيفيكاسيون مي‌تواند به شکل های  ديگري تبديل و در فرايندهاي شيميايي شركت نمايد. بطور كلي نيترات بعنوان يكي از شاخص‌هاي غناي آب و آلودگي محسوب مي‌شود در حاليكه هر كدام از تركيبات نيتروژن دار جزئي از سيكل نيتروژن محسوب شده و مي توانند مرتباً به وسيله عوامل بيولوژيك  تولید و یا مصرف شوند(Boyd & Tucker, 1998). نيترات محصول نهايي اكسيداسيون تركيبات نيتروژني بوده و تغيير در غلظت آن در آب دريا نتيجه اكسيداسيون آمونياك و نيتريت  و مصرف آن توسط ریز جلبک ها مي‌باشد. نيترات تنها حالت اكسيداسيون پايدار نيتروژن از نظر ترموديناميكي در آب دريا و در حضور اكسيژن بوده و به عنوان يكي از

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی