دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

– قلمرو تحقیق

3-7-1- قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)

این تحقیق در منطقه نارمک تهران، بر روی گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی انجام شده است.

3-7-2- قلمرو زمانی تحقیق 

مطالعات اولیه در بهار 1393 انجام شد. سپس در تابستان مدت یک ماه به جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و تدوین پیشینه تحقیق اختصاص داده شد. جمع آوری اطلاعات میدانی شامل توزیع و جمع­آوری پرسشنامه ها از گویشوران در بازه زمانی مرداد و شهریور ماه 93 صورت گرفت. درمجموع حدودا 6 ماه جمع بندی و تحلیل نتایج پژوهش به طول انجامید.

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده­های این تحقیق از تحلیل آماری توصیفی و از آمار استنباطی استفاده شده است.

آمار توصیفی: به مجموعه­ای از فنون و روش های آماری اطلاق می‌شود که به منظور ساماندهی داده ها از طریق جداول توزیع فراوانی، نمایش داده­ها از طریق رسم نمودارها و بیان خصوصیات مهم داده ها از طریق معیارهای آماری، به توصیف داده­های حاصل از تمام عناصر مجموعه مورد بررسی یا بخشی از آن (جامعه یا نمونه) می­پردازد (بامنی مقدم، 1388: 5).

آمار استنباطی: شامل روش­هایی است که با استفاده از ریاضیات و نظریه احتمال و دیگر روش های معقول می تواند نتایج به دست آمده ازمطالعه بخش منتخب جامعه را تعیین نماید و یا در مواردی ویژگی­هایی از جامعه را پیش­بینی نماید (بامنی مقدم، 1388: 5).

در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف مشخصات دموگرافیک استفاده شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین­ها (آزمون آنوا) و رگرسیون خطی در نرم­افزار SPSS استفاده شده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی