دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

  • مقدمه

در فصل پیش جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. در اين فصل داده هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضيه‌­های تحقیق جمع آوري شده و به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روش­هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. استفاده از آمار توصيفي به منظور خلاصه کردن اطلاعات جمع آوري شده توسط پرسشنامه و شناخت بيشتر جامعه مورد بررسي صورت پذيرفته است زیرا هدف آمار توصيفي، توصيف، استخراج نكات اساسي و تركيب اطلاعات به كمك زبان اعداد است. هدف آمار استنباطي، به طور كلي انجام استنباط دربارة پارامترهای جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده‌هاي نمونه و همچنين سنجش عدم اطمینانی است كه در اين استنباط­ها وجود دارد. در اين راستا فرضيه­هاي تحقيق با روش­هاي مناسب آماري توسط نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

همچنین در اين فصل ابتدا جدول آمار توصيفی متغيرهای تحقيق ارائه شده و پس از آن آزمون فرضيات تحقيق ارائه می گردد.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی