دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

ویژگی­های رمزگردانی

عوامل اجتماعی مختلفی نظیر مکان، موضوع و درجه توانش در هر دو زبان بر رمزگردانی موثرند و توانش ارتباطی دوزبانه­ها به مراتب بیشتر از تک زبانه­هاست. مودا[1] (1986) اظهار داشت که زنان کمتر از رمزگردانی استفاده می­کنند و نسبت به کاربرد آن ابراز رضایت می­کنند در حالیکه مردان بیشتر از رمزگردانی استفاده می­کنند اما از کاربرد آن در گفتار ناراضی هستند. هلر (1978) اظهار داشت که رمزگردانی اغلب خصوصیات جوامعی است که تغییر سریع زبانی و اجتماعی را متحمل شده­اند و بنابراین در نتیجه این تغییرات، مرزهای گردهمایی اجتماعی گسترده­تر شده و معیارهای ارزیابی متنوع خواهند شد. در بعضی جوامع رمزگردانی یک روش عادی گفتار محسوب می­شود. مثلاً پاپلاک (1980) اظهار داشته است که رمزگردانی یک هنجار برای گفتگوی درون گروهی محسوب می­شود. رمزگردانی در همه جوامع اتفاق نمی­افتد حتی در جوامعی که رمزگردانی اتفاق می­افتد همه افراد از آن استفاده نمی­کنند. حتی کسانی که رمزگردانی انجام می­دهند در همه موقعیت­های اجتماعی از آن استفاده نمی­کند و رمزگردانی می­تواند صورتهای مختلفی در جوامع مختلف داشته باشد حتی اگر زبانها به یکدیگر شبیه باشند (پاپلاک، 1981). نارتی[2] (1982) بیان داشت که نظریه جهانی در مورد رمزگردانی احتیاج به نگاه فراتر از رفتار زبانی دارد و باید به محیط سیاسی و اجتماعی رمزگردانها توجه خاصی شود.

گامپرز (1982) درباره کاربرد رمزگردانی از منظر جامعه­شناسی زبان خرد[3] اظهار داشت که افرادی بیشتر از رمزگردانی استفاده می­کنند که در خانه از گفتار غیر رسمی استفاده کرده و زبان اکثریت را در محل کار، بکار برند. مطالعه رمزگردانی نقش خاصی را در مطالعه روابط بین فرهنگ­ها و نیز فرهنگ و زبان در جوامع مختلف بازی می­کند. رمزگردانی رفتار عادی در برخورد ­های اجتماعی دوزبانه­ها محسوب می­شود و شخص در موقعیت­های مختلف بین زبان اول و دوم در گذر است و ممکن است این جابجایی در حوزه یک گونه انجام شود و تعویض رمز معیار مهمی است که تسلط و توانایی خود را در دو زبان نشان می­دهد (مدرسی، 1368).

در بخشی ازتگزاس دوزبانه بودن دقیقا به معنای داشتن قدرت تغییر سریع از زبانی به زبان دیگر است. هدف اصلی این عمل عبارت است از بیان عضویت قومی، سازگاری در صحنه حضور افراد دیگر و پاسخ به تغییر در سیاست و احترام (پراید[4]، 1929).

[1] Mmuda

[2] Nartey

[3] Microsociolinguistic

[4] Prid

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی