دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

جامعه آماری

منظور از جامعه آماری، گروهی از افراداست که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه محقق می باشند (ظهوری،1387، ص 98).

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آن جا تعمیم یابد یا در آن جا اجرا شود، به مجموعه­ای از اشخاص، اشیا، گیاهان، مکان­ها، رویدادها و به طور کلی اموری اطلاق می‌شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. هر چه میزان صفت ها یا ویژگی‌های مشترک کمتر باشد، جامعه گسترده­تر خواهد بود و هرچه صفت­ها یا ویژگی‌های مشترک بیشتر باشند، جامعه محدودتر خواهد بود (میرزایی،1389، ص 199).

جامعه آماری این تحقیق کلیه گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران می­باشد که حدوداً کل جمعیت 155000 نفر می­باشد که تقریباً طبق بیان مرکز آمار ایران به ترتیب 30%، 50% و 20% از این جمعیت، قومیت مارندرانی، ترک و کرد هستند. بنابراین تقریباً 46500 نفر مازندرانی، 77500 نفر ترک و 31000  کرد می­باشند.

3-6- نمونه، روش نمونه­گیری و برآورد حجم نمونه

تعریف نمونه:

در اغلب موارد به دلایل گوناگون نظیر نداشتن زمان کافی، عدم وجود بودجه کافی و انرژی لازم مطالعه کل جامعه پژوهش امکان­پذیر نمی باشد در چنین مواردی، به جای کل جامعه، می‌توان از آن جامعه، نمونه­ای را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد.

نمونه، زیر مجموعه­ای است از جامعه که اعضای آن را بخشی از افراد اصلی تشکیل می­دهند به طوری که صفات اعضای این مجموعه، معرف کیفیت و ویژگی‌های جامعه بزرگتر باشد (ظهوری، 1378: 100). به عبارت دیگر، نمونه، گروهی از افراد یا اعضای جامعه پژوهش است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌های کل جامعه را داراست (میرزایی، 1388: 171). در انتخاب نمونه، سعی بر آن است که روش نمونه­گیری و انتخاب اعضاء به گونه ای باشد که نمونه انتخاب شده تا جایی که ممکن است نماینده خوبی از جامعه شود (بامنی مقدم،1388: 6).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی