دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

روش نمونه­گیری

دو روش معمول برای انجام نمونه گیری ممکن است استفاده شود.

روش اول: يک شکل آن اين است که شانس انتخاب شدن را به تمامي افراد جامعه بدهد. يعني تمام افراد جامعه شانس مساوي براي انتخاب شدن داشته باشند. که به آن روش انتخاب احتمالي يا تصادفی مي­گويند. روش تصادفی نیز به دو نوع تصادفی ساده و تصادفی طبقه­بندی تقسیم می­شود.

نمونه­گیری تصادفی ساده: در جامعه­اي که افراد آن از تجانس و همگوني برخوردار هستند از این روش استفاده می­شود.

نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی: در جامعه اي که افراد آن از تجانس و همگوني برخوردار نيستند استفاده از روش تصادفی ساده مناسب نيست و از روش طبقه­بندي استفاده مي­شود. در نمونه گيري طبقه­اي، واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه­هايي كه از نظر صفت متغير همگن­تر هستند، گروه­بندي مي­شوند، تا تغييرات آنها در درون گروه ها كمتر شود. پس از آن از هر يك از طبقه ها تعدادي نمونه به صورت تصادفي انتخاب مي‌شود. معمولاً براي طبقه بندي واحدهاي جامعه، متغيري به عنوان ملاك در نظر گرفته مي‌شود كه با صفت متغير مورد مطالعه بستگي داشته باشد.

روش دوم: روش ديگر روش وضعي و غير احتمالي است؛ يعني تمام افراد جامعه شانس مساوي براي انتخاب شدن نداشته باشند و در انتخاب افراد، براي نمونه محقق نظريات خود را دخالت مي­دهد. اين نمونه­گيري را نمونه گیری وضعي مي­گويند.

روش نمونه گیری در این تحقیق روش طبقه­ای است که در هر یک از طبقات (طبقه مازندرانی، ترک، کرد) به روش تصادفی ساده انجام شده است.

حجم نمونه:

جهت تعيين حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول كوكران استفاده می­گردد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی