دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

بر زمان، انرژی و منابع جهت تقویت مهارت هایشان دارند، برای تأمین مزایای بیشتری برای خود و جامعه شان تواناتر می باشند.

هیت و همکاران ادعا می کنند که سرمایه انسانی یک عنصر مهم از منابع ناملموس می باشد و احتمال بیشتری دارد که نسبت به منابع ملموس، مزیت رقابتی بیشتری ایجاد کند. همچنین ایشان بر ضرورت صرف پول برای توسعه ی منابع انسانی مخصوصاً به شکل هزینه های آموزش، انتقال و حفظ و نگهداری تأکید کرده اند و یادآوری کرده اند که پولی که صرف منابع انسانی برای بهبود کارایی و بهره وری می شود نباید به عنوان هزینه گزارش بلکه باید به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، مخصوصاً توسط آن دسته از شرکت هایی که به شدت بر دانش و مهارت های پرسنل شان متکی می باشند (آلپکان و همکاران، 2010).

 

2-24 تعریف فرهنگ:

کلمه فرهنگ مرکز از دو جزء «فر» و «هنگ» که از ریشه «ثنگ» اوستایی به معنی کشیدن و فرهیختن و فرهنگ مطابق است با ریشه ادوکاوادور در لاتین به معنی کشیدن و تعلیم و تربیت می باشد. در زبان های انگلیسی و فرانسوی واژه ی culture از کلمه ی cultivate, cult بکار می رود و معنای آن کشت و کار یا پرورش گیاهان و زمین و به معنی وسیع تر پرورش، رشد و نمو آداب، رسوم و قواعد یک ملت است(رفیع پور، 1380، ص 295).

اما امروزه اصطلاح فرهنگ از نظر تنوع و وسعت معانی و سیر تاریخی برداشت ادبی چنان ابعاد گسترده ای یافته است که دیگر نمی توان آن را به محدود به مفهوم دانش و تربیت دانست.

در ادبیات طیف وسیعی از تعاریف مفهومی مختلف از فرهنگ ارائه شده است. در یک طرف طیف تعریف انسان شناسان کلاسیک وجود دارد که فرهنگ را در معنای وسیعی معادل «کسب زندگی» تعریف می کنند، و در مقابل تروبر و پارسونز قرار دارند که فرهنگ را در اندیشه ها و ارزش ها می دانند. ویلیامز این مشکل را در جایی دیگر می بیند. یعنی در جامعه و اقتصاد و تغییرات آنها، به اعتقاد او فرهنگ که اکنون با یک مفهوم خاص مشخص می شود یک تدوین تاریخی نسبتاً جدید است. فرهنگ قبل از این تغییرات پرورش و مراقبت از گیاهان، حیوانات و مواظبت از استعدادهای انسانی بود، در تحولات جدید این مفهوم از دو مفهوم دیگر (جامعه و اقتصاد) تأثیر پذیرفته است. (چلبی، 1384، ص-54-55).

  • «استانلی دیویس» معتقد است انسان هایی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ تر زندگی می کنند دارای باورها، اعتقادات، ارزش ها، سنت ها و هنجارهای مشترکی هستند که در بسیاری از موارد اندیشمندان علم مدیریت، آن را جزئی از محیط اجتماعی می دانند و جایگاه ویژه ای را در مطالعات علوم اجتماعی بدان اختصاص می دهند.سازمان در هر جامعه ای که متولد شود و رشد کند، از فرهنگ آن جامعه متأثر می گردد فرهنگ پدیده ای ذهنی و تصوری است: تا اندازه زیادی عادات گروهی که فرهنگ از آنها پدید می آید به صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری آرمانی، ذهنی می شوند یا در کلام می آیند و بنابراین تا اندازه ای سودمند است که فرهنگ را یک پدیده ذهنی و نمادی بدانیم و یک عنصر آن را اندیشه مقبول سنتی به شمار آوریم که از سوی اعضای گروه یا پارگروه ها پذیرفته می شود (همان منبع).
  • فرهنگ خشنودی بخش است. فرهنگ همواره به ضرورت نیازهای اولیه زیستی و نیازهای ثانوی برخاسته از آنها را برآورده می سازد. فرهنگ از عادات ساخته شده است، و عادات تا زمانی که خشنودی می آفرینند، پایدار می مانند. بدین جهت عامل بنیادی در رفتار عادی خاستگاه ـ یا سرچشمه رفتار نیست، بلکه پیامد و پایان آن است. (همان منبع)

فرهنگ سازگاری می یابد: فرهنگ دگرگون می شود و فرآیند دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است. فرهنگ گرایش دارد تا با خواهش های زیستی و روانی انسان سازگاری یابد. در حالی که اوضاع زندگی دگرگون می شود. شکل های سنتی از فراهم آوردن خشنودی نهایی باز می مانند و از میان

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور