دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

  • برداشته می شوند، نیازهای تازه پدید می آیند یا ادراک می شوند و سازگاری های فرهنگ در برابر آنها حاصل می شوند (همان منبع، ص 9).
  • فرهنگ یگانه ساز است: به عنوان یک پدیده فراگرد سازگاری، عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند. یکپارچه سازی به زمان نیاز دارد و پیش از آنکه یک فراگرد سازگاری کامل گردد، دگرگونی های دیگر پدید می آید و در نتیجه همواره به نام «پس ماندگی فرهنگی» تحقق پیدا می کند (همان منبع).

 

2-26 حوزه های فرهنگ:

اشنایدر و بارسو حوزه های فرهنگ را به هفت حوزه زیر تقسیم کرده اند:

  • فرهنگ منطقه ای: که برخاسته از پیوندهای قومی، جغرافیایی، مذهبی، زبانی و تاریخی است.
  • فرهنگ ملی (درون مرزها): که در آن عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، زبان و مذهب موجب رشد و تکامل فرهنگ های منطقه ای شده اند.
  • فرهنگ ملی (برون مرزها)؛ که در آن شباهت هایی میان فرهنگ ها موجب پیدایش فرهنگ های منطقه ای می شود که فراتر از مرزهای محلی است.

شده است. این علاقه همچنین ایجاد صنعت بزرگ خرید با کاتالوگ را به همراه داشته است. در امریکا بیش از 6500 امریکایی را با 5.8 میلیارد کاتالوگ مورد هجوم قرار می دهند. (فروزنده،1385، 179-180)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور