دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

ثانوی گروسی (1389) در پژوهشی به «بررسی موانع جذب گردشگر با تأکید بر گردشگری الکترونیک (مطالعه موردی مشهد مقدس» پرداخته است. هدف این تحقیق بررسی موانع جذب گردشگر با تاکید بر گردشگری الکترونیک است. امروزه گردشگری به عنوان پردرآمدترین صنعت روز دنیا مورد توجه در اکثر کشورهای جهان می­باشد. از آنجا که ایران یکی از ده کشور مستعد صنعت گردشگری در جهان به حساب می­آید اما متاسفانه در رده­بندی جهانی جایگاه مناسبی ندارد لذا توجه به این موضوع کاملا منطقی به نظر می­رسد. در این پایان نامه ابتدا سعی شده است مبانی نظری مرتبط با بحث گردشگری الکترونیک بیان شود. در انتهای فصل دوم به بررسی سایت­های گردشگری کشورهای فرانسه، آلمان، چین و ترکیه پرداخته شده است. این تحقیق از نظر روش و ماهیت تحقیق توصیفی – تحلیلی است و از نظر مقاصد تحقیق کاربردی می­باشد. برای بررسی فرضیات تحقیق سه جامعه آماری مسئولین، گردشگران و سایت­های گردشگری مورد استفاده قرار گرفتند که برای ارزیابی نظرات این سه گروه از 3 ابزار مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده استفاده گردید. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده­ها تمام فرضیات پژوهش رد شد که نشان دهنده این موضوع است که تمام فرضیات از جمله موانع جذب گردشگر به صورت الکترونیکی به شمار می­رود.

فرخزاد (1389) در پژوهشی به بررسی «برآورد عوامل موثر بر جذب گردشگر در کشورهای منتخب» پرداخته است. در این تحقیق عوامل موثر بر جذب گردشگری و تقاضای گردشگری و سهم هر یک از آنها در کشورهای با بیشترین گردشگر ورودی و استخراج شاخص‌ها و متغیرهای مهم و اثرگذار در جذب گردشگران در کشورهای منتخب بررسی شده است. از طرفی برای ارایه سیاست‌گذاری مناسب در مورد گردشگری در ایران، این کشور هم در نظر گرفته شده است. در این راستا از آزمون‌های F و هاسمن برای ارایه مدل مناسب و سپس برازش ضرایب متغیرها استفاده شده است.

و تحلیل استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان داد، رسانه‌های تبلیغاتی و تبلیغات شفاهی در انتخاب مقصد گردشگری تأثیر نداشته‌اند اما تصویر مقصد بر انتخاب مقصد اثرگذار بوده است. همچنین مشخص گردید که رسانه‌های تبلیغاتی و تبلیغات شفاهی بر تصویر مقصد اثر مثبت و معناداری دارند.

عابدی (1392) در پژوهش خود به بررسی «عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیک از دیدگاه کارکنان آژانس­های مسافرتی چارتر کننده شهر اصفهان در سال 1391» پرداخته است. محقق اذعان می­کند که بازاریابی به شیوه­های نوین توسط ابزارهای نوین امکان¬پذیر است. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه بازاریابی یا به عبارت دیگر بازاریابی الکترونیک است. در

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی