دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

 

 

شکل کلی خیلی کم خیلی زیاد
امتیاز بندی 1 5

 

3-4-معرفی ابزار پژوهش

همانطور که در مدل مفهومی پژوهش نیز نشان داده شده شده است (شکل شماره 1) متغیرهای مورد سنجش پژوهش حاضر عبارتند از: تبلیغات اینترنتی، وب سایت­های اینترنتی، تبلیغاتی صدا و سیما،3-5-تعیین روایی[1] و پایایی[2] ابزارهای اندازه­گیری پژوهش

همانطور که می­دانیم روایی و پایایی ابزار اندازه گیری از مهمترین عواملی است که باید محقق از آن اطمینان حاصل نماید تا بر مبنای آن کار پژوهشی خود را در مسیر صحیح هدایت نماید. منظور از اعتبار یک مقیاس یا یک ابزار اندازه­گیری، پاسخ به این سؤال است که ابزار اندازه­گیری چه چیزی را می­سنجد و تا چه اندازه موضوع موفق بوده و کارایی لازم را دارد. به عبارتی، اعتبار به معنای میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است. همچنین پایایی به معنای آن است که آیا روش انتخاب شده، موضوع مورد نظر را به طور دقیق می­سنجد یا خیر؟ در واقع، روش سنجش تا چه حد پایائی (قابلیت تکرار) دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر بکار رود، نتایج یکسانی بدست می­آید یا خیر؟

 

3-5-1- بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری در اجرای اولیه

در خصوص روايي يا اعتبار پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش برای شروع کار از روش اعتبار محتوا[3] استفاده شده است. چرا که برای اجرای اولیه پرسشنامه نیاز به تایید روایی محتوایی پرسشنامه از سوی خبرگان می­باشد. مفهوم روايي به اين سؤال پاسخ مي­دهد که ابزار اندازه­گيري تا چه حد خصيصه­ مورد نظر را مي­سنجد (سرمد و همکاران، 1383). به عبارت ديگر آزموني داراي روايي است که براي اندازه­گيري آنچه مورد نظر است مناسب باشد و به همين دليل اصطلاح اعتبار به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است، اشاره مي­کند. روایی محتوايي يک ابزار[1] -Validity

[2] -Reliability

[3] -Content validity


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی