دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

 
اندازه­گيري، به سؤال­هاي تشکيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سؤال­هاي ابزار معرف ويژگي­ها و
مهارت­هاي ويژه­اي که محقق قصد اندازه‌گيري آن­ها را دارد باشد، آزمون داراي روايي محتوا است. بنابراين براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال­هاي تشکيل دهنده ابزار معرف قسمت­هاي محتواي انتخاب شده باشد (سرمد و همکاران، 1383). اعتبار­ محتوايي يک آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي­شود، از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت ­داوران بستگي دارد. با اين تفاصيل پرسشنامه­هاي عنوان شده در اختيار خبرگان و صاحب­نظران مربوطه قرار گرفته و نظرات آنان درجهت تحصيل هرچه بهتر روايي اخذ و اصلاحات مورد نظر صورت گرفت. پس از تایید روایی محتوایی ابزار پژوهش به منظور اطمینان از جدول شماره 3-2 درج گرديده است. یافته­های بدست آمده حاکی از آن بود که آلفاهای بدست آمده از میزان قابل قبولی برخوردار بوده و این پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. یافته­های بدست آمده از محاسبه پایایی در جدول شماره 3-2 درج گردیده است.

 

جدول 3-2، 4آلفاهاي محاسبه شده براي پرسشنامه های پژوهش
رديف پرسشنامه ميزان آلفاي کرونباخ
1 تبلیغات اینترنتی 87/0
2 وب سایتهای اینترنتی 83/0
3 تبلیغاتی صدا و سیما 85/0
4 برنامه های تبلیغاتی ماهواره 81/0
5 نرم افزارهای کامپیوتری 86%
6 گردشگری 89%

 

همان­طور که ملاحضه مي­شود براي متغیرهای تبلیغات اینترنتی، وب­سایت­های اینترنتی، تبلیغاتی صدا و سیما، برنامه­های تبلیغاتی ماهواره، نرم­افزارهای کامپیوتری و گردشگری آلفاهايي به ترتيب برابر 87/0، 83/0، 85/0، 81/، 86%0 و 89% به‌دست آمده است. اين ميزان آلفاهايي به‌دست آمده نشان دهندة آن است که پرسشنامه‌هاي مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشند.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی