دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

 

 

3-5-2-بررسی روایی ابزار اندازه­گیری

منظور از روایی یک مقیاس یا یک ابزار اندازه­گیری، پاسخ به این سؤال است که ابزار اندازه­گیری چه چیزی را می­سنجد و تا چه اندازه موضوع موفق بوده و کارایی لازم را دارد. به عبارتی، روایی به معنای میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است. برای بررسی روایی ابزار
اندازه­گیری تحلیل محتوای صوری استفاده شده است. بدین ترتیب که برای اطمینان از به­کارگیری جملات مناسب جهت سنجش صفات بایسته رهبری، پرسشنامه تهیه شده به همراه منابع مورد استفاده، جهت نظرخواهی به قضاوت تعدادی از اساتید گذاشته شد و پس از اصلاحات لازم، اعتبار علمی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

n=

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده­ها

براي نيل به اهداف پژوهش و پاسخ به سوالات آن و همچنين بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی، هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنباطي استفاده شده است.

الف) آمار توصيفي: در بخش آمار توصيفي با توجه به اهداف پژوهش ابتدا جداول فراواني، درصدي، فراواني تجمعي، ميانگين­ها و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه، تهيه و سپس از نمودارهاي توصيفي نيز استفاده مي­شود.

ب) آمار استنباطي: در این مرحله با استفاده از همبستگی به بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی پرداخته شده و در آخر بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی پرداخته می­شود، تمام مراحل ياد شده با استفاده از برنامه آماري Spss انجام مي­شود.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی