دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

مسأله مناسب هستند. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن فرآیند تصمیم گیری باشد.. (بازرگان و دیگران ،1385: 81).

این تحقيق یک تحقيق توصیفی و همبستگی است که در چنین تحلیلی از مجموعه همبستگی های دو متغیری، استفاده می شود. و در تحقیق همبستگی  هدف آن کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها است.

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها  توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. روش تحقیق پیمایشی یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی است که برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود( حافظ نیا ، 1385 : 62 – 67 ) .

در این تحقیق، نوع تحقيق بر اساس هدف، كاربردي توصيفي است و روش آن بر اساس نحوه گردآوري داده ها، توصيفي و از نوع همبستگي است . یعنی اين روش با استفاده از روش توصيفي به بیان همبستگی بین متغیر ها میپردازد و با توجه به اینکه در صدد بررسی نگرش مردم  به میزان احساس امنیت با تاکید بر عملکرد پلیس است و متغیر ها در سطح فرد (پاسخگویان)مورد بررسی و سنجش قرار کرفته و نتایج نیز در همین سطح توصیف و تحلیل خواهد شد،پس واحد تحلیل این پژوهش در سطح فرد است .

واحد مشاهده نیز فرد می باشد و ابزار مشاهده به صورت مصاحبه و با استفاده از پرسش نامه ساخت یافته است.

در اجرای تحقیق حاضر از دو روش اسنادی و میدانی سود برده شده .

 

3-3) متغیرها:

1 – متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی شود . متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب شدن توسط محقق ، دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیری تا تأثیرش برروی متغیر دیگر (متغیر وابسته ) مشاهده شود .

2 – متغیر وابسته : متغیری است که تغییرات تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد ( بازرگان و دیگران، 1385 : 44).

در این تحقیق، متغیرهای مستقل عبارتند از:

1- اعتماد اجتماعی

2- عملکرد پلیس

و متغیر وابسته : متغیراحساس امنیت  شامل سه مولفه امنیت مالی و امنیت جانی و امنیت اجتماعی است.

3-3-1) تعاریف مفهومی متغیرها :

  • امنيت اداری :

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی