دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

-1(مقدمه :

در هر پژوهش تحلیل نتایج بدست آمده از مرحله گردآوری اطلاعات یکی از مهمترین مراحل پژوهش بشمار می آید، چرا که دستاورد تحقیق چند ماهه و حتی چند ساله محقق که حاصل مطالعات نظری ، پیشینه پژوهش های دیگر، تهیه ابزار گردآوری داده ها ، رفتن به میدان و جمع آوری اطلاعات می باشد ، به آزمون گذاشته   می شود و برای او آشکار می گردد که پیش فرضهای حاصل از مطالعاتش تا چه حد معتبر و دقیق بوده اند .

این بخش از پژوهش به دو قسمت تقسیم شده است :

  • توصیف داده ها

2- تحلیل داده ها

 

4-2- تحلیل توصیفی:

 تحلیل توصیفی این تحقیق، صرفاً مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیک نمونه آماری است. متغیرهای جمعیت شناختی این تحقیق مشتمل جنسیت ،سن ، تاهل، سطح تحصیلات، درآمد ماهانه ،وضعیت اشتغال و شغل است که در ادامه جزئیات هر یک از آنها آورده می شود.

 

4-2-1- آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی:

-متغیر جنسیت:

داده های وضعیت جنسیتی افراد  نمونه آماری در میان ساکنین منطقه 8 تهران در جدول- 4- 1-  نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، 199 نفر8/51 درصد) از افراد، مرد بوده و بقیه نمونه آماری یعنی 185 نفر 2/48 درصد) زن هستند. همچنین، نمودار 4- 2 نشان  می دهد که بیشترین افراد شرکت کننده در این تحقیق، مرد هستند.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی