دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

بند اول:حفظ نظم و امنیت جامعه

جرم، یکی از پدیده‎های اجتماعی است که توسط افراد بزهکار رخ می‎دهد که باعث به‎وجود آمدن بی‎نظمی و هرج‎و‎مرج در جامعه می‎شود. در این‎صورت مجازات به عنوان یکی از ابزارهایی برای بر قراری نظم و امنیت در جامعه تلاش می‎کند تا مجرمان را به سزای اعمال‎شان برساند و از این طریق در جامعه آرامش خاطر را به ارمغان بیاورد[1]

چنان‎چه امیل دورکیم در اثر معروف خود از جرم به عنوان عملی که وجدان عمومی را خدشه‎دار می‎کند، سخن به میان آورده و جرم را براساس جریحه‎ای که بر وجدان عمومی وارد می‎کند قابل مجازات می‎داند. براساس نظریه‎ی وی مجازات به عنوان یکی از ابزارهایی که باعث همبستگی جامعه می‎شود، می‎تواند باعث حفظ نظم و امنیت جامعه شود[2]

 

بند دوم:تحکیم ارزشهای اجتماعی

یکی از مواردی که می‎تواند به عنوان اهداف مجازات یاد شود، عبارت است از تحکیم ارزش‎های اجتماعی که مجازات به عنوان تعیین‎کننده‎ی خط سرخ برای جلوگیری از تعدی بر ارزش‎های اجتماعی نقش مهمی را بازی می‎کند. برای مثال تجاوز بر حریم خصوصی افراد، سرقت اموال غیر، خیانت در امانت یا مواردی از این قبیل به عنوان اعمال خلاف ارزش‎ها تلقی می‎شود و ارتکاب چنین اعمالی مجازات را در پی‎دارد[3]

بند سوم:ایجاد ارعاب

یکی از اساسی‎ترین اهدافی که مجازات دنبال می‎کند ارعاب است، که ارعاب باعث جلوگیری از ارتکاب جرم می‎شود. زیرا براساس نظریه‎ی جرمی بنتام که بنیان‎گذار مکتب فایده‎گرایی است، فواید مجازات باید بیشتر از فواید جرم باشد. یعنی مجرم براساس محاسبه‎ای که برای ارتکاب یک جرم دارد دست به ارتکاب جرم می‎زند. در این‎صورت اگر جرم فواید‎ش بیشتر از مجازات باشد، مجرم به‎راحتی دست به ارتکاب جرم می‎زند. لازم است که فواید مجازات به‎مراتب بیشتر از فواید جرم باشد که تا با ایجاد ارعاب بتوان از ارتکاب عمل مخالف قانون جلوگیری کرد[4]

الف-طبقهبندی ارعاب

1-ارعاب عام

ارعاب عام برای مردم عام است، به عبارت دیگر برای افرادی که هنوز جرمی را مرتکب نشده است و به‎خاطر ترس از ویژگی‎های مجازات که رنج‎آور و رسواکننده است، تلاش می‎کنند که از ارتکاب جرم خودداری کنند. البته منظور از رنج و درد، لت‎وکوب جسمی نیست بلکه منظور از درد و رنج، قطع روابطی است که مجرم با زندانی‎شدن متحمل می‎شود. از نظر روانشناسی قطع روابط با دیگران بدترین درد و رنجی است که مجرمان متحمل می‎شوند[5]

ارعاب عام می‎‎تواند یکی از دلایل مهم برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد عادی شود، افرادی که هنوز دست به ارتکاب جرم نزده‎اند. ارعاب عام تا حدی کوشش می‎کند که بالای رفتار اجتماع تأثیرگذار باشد تا این‎که مردم مرتکب جرم نگردند و از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری کنند، بدین‎صورت نظم جامعه دچار تزلزل نخواهدشد

[1]نوروزیفیروزی،رحمت‎الله،حقوقجزایعمومی«مجازات»،چاپاول،تهران،انتشاراتمیزان, 1390 ص 82

[2]دورکیم، امیل،دربارهیتقسیمکاراجتماعی،مترجمهباقر،پرهام،چاپچهارم،تهران،انتشاراتمرکز 1390ص97

[3] نوروزی فیروزی, 1390,منبع پیشین ص 83

[4] صانعی,پرویز, 1382,منبع پیشین ص650

[5] نوروزی فیروزی, 1390, منبع پیشین ص85

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92