دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

گفتار دوم- داوري

بند اول-تعريف داوري و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگي

داور در لغت به معني انصاف دهنده، قاضي، حكَمِ اختصاصي و كسي است كه ميان مردم حكم وفصل دعوي كند.( معين، ، 1385 ، ص 578) همچنين به كسي گفته مي شود كه سمت قضايي در دستگاه دولتي ندارد، ولي در مرافعات بالقوه يا بالفعل، رسيدگي قضايي كرده، فصل خصومت مي كند و رأي مي دهد.( جعفري لنگرودي1388 ، ص 1880)

در اصطلاح حقوقي، داوري عبارت است از «فصل خصومت توسط يك يا چند نفر، نه به طريق فصل خصومت توسط قضات دادگاه هاي رسمي»( همان، ص 1881)

در تعريف ديگر آمده است «فصل اختلاف بين طرفين در خارج از دادگاه، به وسيله شخص يا  اشخاصي كه طرفين يا ثالث آن ها را در اين جهت انتخاب نموده باشند»( شمس، ، 1385 ، ص 515)

با توجه به تعاريف فوق مي توان نتيجه گرفت كه داوري بر اساس توافق طرفين يا ثالث و خارج از مراجع رسمي است. در نتيجه بدون تشريفات بوده، با هزينه اندك و بر مبناي اعتماد و اطمينان طرفين به داور يا داوران شكل مي گيرد.

البته داوري در دعاوي مدني و تجاري، تابع قواعد و تشريفات خاصي از جمله مقررات داوري در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 خواهد بود. اما داوري در دعاوي خانوادگي، شيوه خاصي از داوري است كه به طور عمده بر مبناي اعتماد اصحاب دعوي به داوران استوار است.( جعفري، ، شماره،1386،ص95)

مسئله حكميت و داوري كه بعضي از مفسران از آن به  « محكمه صلح خانوادگي » تعبير كرده اند، يك تدبير حكيمانه است؛ نهادي است كه به زيبايي روابط زوجين را تقويت نموده و زمينه هاي ناسازگاري را از بين مي برد يا كاهش مي دهد.

اين محكمه صلح خانوادگي، بر محاكم دادگستري از جهاتي ترجيح دارد:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی