دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

نگاهی نوبه آفاق وانفس داشته باشد به ناچار برای انتقال صورذهنی خود باید از زبان جدیدی استفاده کند اصطلاحات و نحوه و ترکیبات او جدید خواهد بود یا به لغات بار معنایی تازه ای می دهد یا به کمک بیان و بدیع خواهد کوشید تا به نحوی دید نوین خود را برای دیگران مجسّم کند. هر شیوۀ نگرشی در جامعۀ مخصوصی جلوه گر خواهد شد.به قول فروغ«اگر دیدامروزی باشد، زبان هم کلمات خودش را پیدا می کند و هماهنگی دراین کلمات را» شاعران سبک خراسانی که شادکامانه می زیستند و جهان را شاد می دیدند، در آثار خود گزارشی سرشار از شادی و امید داده اند و کلام آنها مملوّ از شور و آرمان خوش باشی است.اشعار شاعران بعد از مشروطه مضامینی چون آزادی خواهی، قانون گرایی و طلب عدالت است. در شعر مولانا عرفان و تسلیم در برابر سرنوشت و قضا و قدر برجسته ترین مضامین است. به همین لحاظ مسالۀ تغییر سبک ها فقط مسألۀ تغییر زبان و پس و پیش کردن قافیه و کوتاه و پهن کردن مطرح نیست. بلکه مسأله تغییر دانش ها، بینش ها و نگرش ها هم هست.بسیار ی از کارشناسان موتور تغییر سبک را تغییر و تحوّلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانسته اندکه منجر به تغییر زندگی و بینش و نهایتاً نحوۀ بیان می شود. نیما یوشیچ مانند برخی از شاعران صاحب سبک در مورد سبک سخنانی  دارد که برخی از آن ها در این تعریف جای میگیرد:

آن همه روابط موسیقایی بین کلمات – که صنایع بدیع لفظی می نامیم – حاکی از افق او با موسیقی است. شعر آئینه وار سپهری، لطیف چون جویباران بهاری، در گوش ما زمزمه می کند که صدای صاحب سبک در حباب زندگی، لحظه هایی به لطافت آب داشته است.

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تــــــــــنهایی مـــن

از میان سبک شناسانی که کوشیده اند بین سبک و روان نویسنده ارتباط پیدا کنند، از همه نامبردارتر لئواسپیتزر است روش او در سبک شناسی به دایره واژه شناسی معروف است در این روش نخست باید اثر را آنقدر خواند و مجذوب آن شد و با فضای آن انس گرفت تا ناگهان یک یا چند ویژگی منحصر به فرد تکرار شوندۀ آن بر جستجوگر رخ نماید. در مرحله دوم باید به دنبال توضیح و تفسیر روانشناسانۀ این مختصّات تکرار شونده رفت و در یافتن ارتباط بین آنها و جان و خرد نویسنده مجاهده کرد. در مرحله سوم که مرحلۀ نهایی است باید برای تأیید و تأکید یافته و نظر خود، دوباره از مرکز به سطح بازگشت و مختصّات و شواهد و مدارک دیگری را باز جست.

ملاحظات سبک شناسانه طبق این تعریف اوّلاً موقوف بر دقّت در واژه هاست. زیرا از نظر


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پاین نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی93

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

دسته‌ها: دسته اصلی