دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

بند دوم : در حقوق فرانسه

در ماده 1پیمان نامه حقوق کودک مقرر می دارد:( پیمان نامه حقوق کودک، همه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را زیر پوشش حمایت دارد.

ماده 1مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای بدترین اشکال کار کودک:(در این مقاوله نامه اصطلاح کودک در مورد اشخاص زیر 18 سال به کار برده می شود.بند5 از میثاق حقوق مدنی وسیاسی مصوب16دسامبر1966 میلادی،مقرر می دارد:((حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی شود.در بند د ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی  و برده فروشی مصوب1327 و بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی ،لفظ کودک به افراد کمتر از هجده سال اطلاق می شود.

همچنین ماده1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی نیز چنین آمده است:((از نظر این کنوانسیون منظور از کودک،افراد انسانی زیر سن هجده سال است،مگر اینکه طبق قانون قابل اجرادر مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود)).

مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می شود که بر اساس معیار سنی که بر اساس تولد تعیین می شود کمتر از18سال داشته باشد. از تعریف ارائه شده گرفته می شود؛یکی اینکه،بر اساس قسمت اخیر ماده،شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود و دیگر اینکه،این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است ودوران جنینی را در بر نمی گیرد.این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوقدانان و همچنین کشورهای در مصوب(پیمان نامه حقوق کودک)بوده است.بر اساس همین اختلاف نظر به ظاهر ساده،ایالات متحده آمریکا تاکنون علی رغم امضای کنوانسیون حقوق کودک از تصویب آن خودداری ورزیده است.زیرا از نظر ایالات متحده،جنین اگر به عنوان کودکی که مورد حفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد،می بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می شد.(فن گلان، 1379: ص653).

این موضع دو گانه کنوانسیون حقوق کودک در بسیاری از موارد دیگر نیز مشاهده می شود.از طرفی بعنوان یک نکته مثبت،نشانه انعطاف پذیری آن است که سبب شده مورد پذیرش تمامی کشورهای جهان به استثنای کشور آمریکا،سودان جنوبی،سومالی ،باساختارهای اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی متفاوت قرار گیرد، اما از طرفی دیگر راه را برای نادیده گرفتن حقوق کودکان باز می گذارد همچنان در حال حاظر بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته اند از نظر سن بلوغ،سن کار ،آموزش و پرورش وسایر موارد مربوط به حقوق کودک قوانین ومقررات داخلی خود را که قبل از پذیرش کنوانسیون داشته اند علی رغم قبول و تصویب کنوانسیون، همچنان حفظ کرده و تغییری در آن نداده اند و مصالح ومنافع کودکان نادیده گرفته شده است.در کشور ما نیز این امر به وضوح دیده می شود،زیرا سن تعیین شده در قوانین ایران به عنوان پایان سن کودکی،بویژه برای دختران،با حد سنی مندرج در کنوانسیون بسیار متفاوت است.همان طور که بیان شد این سن با اصول روانشناسی نیز مغایر است زیرا تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بلوغ دختران در 11-15سالگی و بلوغ پسران در 12-16 سالگی اتفاق می افتد.دوران بلوغ دارای سه مرحله است:شروع بلوغ،آشکار شدن تدریجی نشانه های بلوغ وکامل شدن آنها.بنابراین بلوغ یک لحظه معینی نیست که آغاز و پایان آن،سن مشخصی داشته باشد بلکه رشد بلوغ 3تا4سال به طول می انجامد.(احمدی، 1385: ص29) در ایران نیز بر  اساس بررسی پراکنده که انجام شد سن بلوغ در دختران و پسران تفاوت آن در همین حدود است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه 

دسته‌ها: دسته اصلی