دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

  

مقدار کمی از خاک درشت­دانه (خاک نوع 1 ) بیشتر است ولی نگهداشت مخصوص آن بیشتر از خاک درشت بهترین معادله  برای بیان این رابطه به صورت زیر بدست آمد:

(4-2)
4-5- رابطه دانه بندی خاک با شعاع تاثیرچاه

با توجه به داده­های بدست آمده از آزمون پمپاژ واندازه گیری شعاع تاثیر چاه برای سه نوع خاک نمودار این شعاع بر حسب دانه بندی خاک ترسیم شد. شکل (4-20 )

 

شکل 4-20: نمودار شعاع تاثیر چاه بر حسب دانه بندی خاک

 

 

 

با بزرگتر شدن دانه­بندی خاک شعاع تاثیر چاه افزایش می­یابد، و چاه از منطقه وسیع تری آب را به سمت خود می کشاند. برای این رابطه معادله زیر بدست آمد:

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی