دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 -1- نتیجه گیری

بدست آوردن پارامترهای هیدرودینامیکی در یک آبخوان نقش بسیار مهمی در مدلسازی آن آبخوان و مدیریت آب دارد که برای بدست آوردن مقادیر آنها روش­های صحرایی، مدل­های ریاضی و مدل­های فیزیکی کاربرد دارند. با توجه به پرهزینه بودن روش صحرایی، دستیابی به روش دقیق آزمایشگاهی و برآورد این پارامترها در آزمایشگاه با صرف هزینه کمتر می­تواند راه گشا باشد.

از مدل فیزیکی دستگاه هیدرولوژی به عنوان یک مدل آزمایشگاهی برای برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان که یکی از مهمترین پارامترهای آبخوان می­باشد استفاده شد. نتایج سه آزمایش پمپاژ، ردیاب و بار ثابت با روابط تجربی مقایسه شد و رابطه بریر با نتایج آزمایش پمپاژ نزدیکی بیشتری داشت.این نتایج تقریبا دو برابر مقادیر آزمایش بار ثابت و سه برابر مقادیر بدست­آمده از آزمایش ردیاب می­باشد، که اثر مقیاس وروش انجام آزمایش می­تواند از دلایل این تفاوت باشد.

نتایج آزمایشات این موضوع را که با درشت تر شدن ذرات مقدار هدایت هیدرولیکی افزایش می یابد تایید می­کند.

با توجه به داده های آزمون پمپاژ نتایج زیر قابل توجه می­باشد:

در نمونه آزمایشگاهی به دلیل ابعاد محدود مدل، ممکن است زمان های تعادل بدست آمده نسبت به نمونه های صحرایی کمتر باشد اما مقایسه زمان های تعادل در سه نوع خاک با دانه بندی متفاوت می تواند نتیجه این مطالعه باشد.

با افزایش مقدار  برای هر خاک زمان رسیدن به تعادل افزایش پیدا می­کند. این نکته را برای مدیریت زمان در آزمایش های پمپاژ می­توان لحاظ نمود.

در پمپاژ از هر لایه آبدار نسبتا خوب دانه­بندی شده ( در طبیعت معمول است) ارتفاع سطح ایستابی آب در نزدیکی چاه پمپاژ تحت تاثیر قسمت ریزدانه خاک و هرچه از آن فاصله بگیریم نقش قسمت درشت دانه آن در تعیین سطح پیزومتریک متعادل بیشتر می­شود.

با بزرگ تر شدن اندازه متوسط ذرات خاک شعاع تاثیر چاه افزایش پیدا می­کند.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی