دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

  

خود نشان می­دهند و با گذشت زمان از شدت تغییر سطح آب در پیزومترها کاسته می­شود. از آنجا که مدل آزمایشگاهی نسبت به مدل صحرایی سریع­تر به زمان تعادل نسبی نزدیک می­شود، 24 ساعت پمپاژ برای هر نوع خاک انجام گرفت و داده­های پیزومتری در زمان­های متناسب با تغییر سطح آب در پیزومترها ثبت گردید. در ثبت داده­ها سعی شد از زمان­های پیشنهادی در منابع مختلف استفاده شود(محمودیان شوشتری1389)، اما چون این زمان­ها برای آزمایش­های صحرایی تعیین شده­اند بازه­های زمانی متفاوتی از مدل آزمایشگاهی دارند، بنابراین در برخی زمان­ها که که در آن Va= سرعت حقیقی یا تراوش، k= هدایت هیدرولیکی، ne = تخلخل موثر، = اختلاف بارهیدرولیکی در دو چاهک ( پیزومتر) وL= فاصله پیزومترها می­باشد. البته Va را می توان از رابطه زیر نیز بدست آورد (محمودیان شوشتری،1389).

(3-7)

که در آن t زمان پیمودن مسافتL  توسط ماده ردیاب است. که از تساوی این دو رابطه ضریب هدایت هیدرولیکی از رابطه زیر بدست می­آید :

(3-8)

 

ج) آزمایش بار ثابت:

با استفاده از روش بار ثابت هدایت هیدرولیکی خاک­های مذکور بدست­آمد. برای این منظور نمونه­ها دراستوانه­ای به طول 13 سانتیمتر وقطر 10سانتیمتر قرار داده شده­اند. آنگاه آب از یک طرف استوانه وارد واز طرف دیگر آن خارج می­شد. آب از کف درجهت بالا وارد نمونه می­شود وپس از عبور ازآن، از لبه خروجی دربالا ریزش کرده، ودریک ظرف مدرج جمع آوری می­گردد. با استفاده ازقانون دارسی می­توان هدایت هیدرولیکی k  را به صورت زیر تعیین نمود.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی