دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 

 نشانگر بیشینه تداخل کوانتومی و  نشانگر تداخل کوانتومی صفر است. تغییری در جملات ماتریس چگالی ایجاد می­شود اینست که یک جمله به عبارت  اضافه می­شود و بصورت زیر در می­آید:

 

(4-11)

 

به وضوح ديده مي شود كه وجود تداخل كوانتومي آستانه دوپايايي را پايين مي آورد. همچنين با افزايش پارامتر  دوپايايي نوري تبديل به چندپايايي نوري مي شود. بدين ترتيب دوپايايي نوري در حضور تداخل كوانتومي ناشي از پديده4- 4 تغییر معادلات لیوویل در سیستم اتمی سه­ترازی – شکل

حال می­خواهیم با اعمال یک میدان کنترلی اضافی به سیستم بین ترازهای <2|  و<3| ، سیستم را به یک سیستم بسته، به این معنی که هر سه تراز با میدان های جفت کننده با هم در ارتباط هستند، تبدیل کنیم و سپس چگونگی تغییر رفتار دوپایداری نوری را بررسی کنیم. یک میدان متناسب با دو تراز پایه <2| و <3| به سیستم اعمال می­کنیم و آن را با  نشان می­دهیم، همانطور که از شکل (4- 14) مشخص است ترازهای سیستم اتمی دو به دو با هم توسط میدان های کنترلی در ارتباط اند.

 

شکل(4-14)

 

جملات ماتریس چگالی بصورت زیر تغییر می­کنند

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی