دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 شکل(5-7): یک سیستم پنج ترازی  -گونه با چهار میدان لیزری  دمشی شامل یک میدان کاوشگر  بین ترازهای < 2|  و < 1 |  ، با فرکانس  وفرکانسهای    به ترتیب بین ترازهای ، ،

اتمها تحت شرایطی در نظر گرفته می شوند که گشتاور های دوقطبی متعامد باشند. در غیر اینصورت می بایست جملات مربوط به اندر کنش میان دو قطبیها را نیز به معادلات حرکت ماتریس چگالی اضافه کرد. تحت این شرایط هامیلتونی اختلال سیستم در تصویر اندر کنش به صورت زیر می باشد:

(5-8)

بسامدهای غیر تشدیدی رابی را برای میدانهای اعمالي بصورت   فرکانس رابی میدان کنترلی         ،  ، بترتيب فرکانسهای رابی میدانهای جفت کننده تعريف مي شوند. همچنين، نامیزانی های میدانی بصورت،   ،    و    ، تعریف شده اند. برای بررسی نقش اختلاف فاز میدانهای کنترلی در رفتار دوپایایی، فرکانس های رابی را بصورت ،  ،  ،   می نویسیم.

برای بدست آوردن رفتار دوپایایی نوری سیستم، مجموعه ای شامل  اتم پنج ترازی – شکل را که بطور همگن گسترده شده اند درون یک کاواک حلقوی به طول  قرار می دهیم (شکل5-8). ميدان كاوشگر درون كاواك مي چرخد اما ميدان جفت كننده نمی­چرخد.   و  به ترتیب ضرایب بازتاب و عبور ميدان كاوشگر از آیینه های 1 و 2 می باشند، بطوریکه  . آیینه های 3 و 4 دارای بازتابندگی کامل هستند .

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی