دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 شکل(5-8): کاواک حلقوی و مجموعه اتمهای پنج ترازی برای آینه های 1و2، و برای آینه های 3و4 ،

 

میدانهای جفت کننده و کاوشگر اعمالی بر سیستم به صورت زیر می باشند:

(5-11)

تحت تقريب موج با تغییرات آهسته، پاسخ ميدان كاوشگر به وسيله معادلات ماكسول به صورت زیر نوشته ميشود:

(5-12)

که   قطبش اتمها در گذار از و است و از رابطه  بدست می آید. برای حالت پایا و با در نظر گرفتن شرایط مرزی رابطه بین میدان ورودی و خروجی از کاواک بصورت زیر بیان می شود:

(5-13- الف)

(5-13- ب)

پایایی اتفاق می افتد. دوپایداری به خاطر کاربرد در محاسبات نوری و خاصیت دودویی بیشتر مورد توجه است دوپایداری به خاطر کاربرد در محاسبات نوری و خاصیت دودویی بیشتر مورد توجه است، از چند پایایی هم در کلیدزنی نوری چندگانه استفاده می شود.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی