دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

متغیر بعدی رفتارهای سایبرلوفینگ است، که سطح معناداری آن نیز از 0.05 کمتر و حدود بالا و پایین نیز هر دو مثبت هستند. این متغیر نیز نشان می‏دهد، سازمان از نظر رفتارهای سایبرلوفینگ، از منظر پاسخ‏دهندگان به پرسشنامه‏ها، در وضعیتی بالاتر از متوسط قرار می‏گیرد.در واقع رفتارهای سایبرلوفینگ نیز بالاترین دفعات استفاده را در این سازمان‌ها به خود اختصاص می‌دهد.

بعد اجتماعی فعالیت‌های سایبرلوفینگ نیز وضعیتی مشابه دو متغیر پیشین دارد: سطح معناداری آن پایین‏تر از 0.05، و هر دو حدود پایین و بالا مثبت هستند. بنابراین، در این زمینه نیز، وضع سازمان، از دیدگاه پاسخ‏دهندگان، بالاتر از متوسط و دارای بیشترین تکرار قلمداد شده است.

فعالیت اطلاعاتی سایبرلوفینگ نیز مانند متغیر های پیشین از حد متوسط بالا‌تر بوده و دارای تکرار پذیری بالایی در سازمان می‌باشد.

وضعیت متغیر سرگرمی و فراغت فعالیت‌های سایبرلوفینگ کمی متفاوت است. سطح معناداری آن از 0.05 کمتر است، و بنابراین فرض برابری میانگین این متغیر با 3 قابل پذیرش نیست. اما از آنجایی که هر دو حد پایین و بالا منفی هستند، این نتیجه به دست می‏آید که سازمان از این نظر در وضعیتی پایین‌تر از متوسط قرار دارد.و توسط پاخ دهندگان تکرار پذیری کمتری دارد.

بعد بازیابی از رفتار‌های سایبرلوفینگ همانند متغیرهای اولیه از حد متوسط بیشتر بوده و دفعات استفاده از آن توسط کارکنان در بیشترین حد است.

بعد انحرافی از رفتارهای سایبر لوفینگ نیز که مقدار معنی داری آن از0.05 کمتر است و فرض برابری آن با میانگین رد می‌شود اما به این دلیل که از حد بالا و پایین منفی برخوردار است می‌توان نتیجه گرفت که سازمان از این منظر در وضعیتی پایین‌تر از حد میانگین قرار دارد.این در پرسشنامه ای که پاسخ داده شد بدین معنی است که دفعات استفاده از این رفتار سایبرلوفینگ در کمترین حد خود در این سازمان‌ها قرار داشته است.

بعد توسعه ای از رفتار‌های سایبرلوفینگ نیز بدلیل داشتن مقدار معنی داری کمتر از 0.05 فرض برابری با میانگین را رد می‌کند و بدلیل حد بالا و پایین مثبت نشانگر داشتن مقداری کمتر از حد متوسط است که این امر بدان معنی است که پاسخ دهندگان در پاسخ به گویه های این بعد در پرسشنامه دفعات تکرار بیشتر را برگزیده اند.

تعهد سازمانی بیشتر از حد متوسط
عجین شدن با شغل بیشتر از حد متوسط

 

آزمون همبستگی

در این قسمت برای پاسخ گویی به سؤالات تحقیق، و بررسی وجود یا عدم وجود رابطه‏ی معنادار بین متغیر فعالیت‌ها ورفتارهای سایبرلوفینگ و متغیرهای رضایت شغلی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‏شود. در تمام موارد ذیل، فرض صفر و فرض مقابل به شکل زیر خواهد بود:

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی