دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

سؤالات فرعی

 

سؤال 1. آیا بین فعالیت‌های اجتماعی سایبرلوفینگ و رضایت شغلی رابطه‏ی معناداری وجود دارد؟

 

جدول4-8)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر اجتماعی و رضایت:

  اجتماعی رضایت
اجتماعی           ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

1

 

200

**0.251

0.000

200

رضایت  ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

**0.251

0.000

200

1

 

200

**: معنادار در سطح 0.01

همان‏گونه که از جدول مشخص است، بین فعالیت‌های اجتماعی سایبرلوفینگ و رضایت درونی، در سطح 0.01 رابطه‏ای معنادار، به میزان 0.251 وجود دارد.

 

سؤال 2.آیا بین فعالیت‌های اجتماعی سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل رابطه‏ی معناداری وجود دارد؟

 

جدول4-9)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر اجتماعی و عجین شدن

  اجتماعی عجین شدن  
اطلاعاتی                    ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

1

 

200

**0.303

0.000

200

رضایت ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

**0.303

0.000

200

1

 

200

**: معنادار در سطح 0.01

بنابراین، بین فعالیت‌های اطلاعاتی سایبرلوفینگ، در سطح معناداری 0.01، رابطه‏ای با شدت 0.303 وجود دارد.

 

سؤال 5. آیا بین فعالیت اطلاعاتی سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل رابطه‏ی معناداری وجود دارد؟

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی