دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته

برای تقدیم یک درخواست علاوه بر شرایط عمومی صدور قرار، به شرایط اختصاصی آن نیز باید توجه داشت. شرایطی که در ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی بدین نحو مورد اشاره واقع شده است:             «درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد». و در این راستا، ماده 123 قانون مزبور آمده است: «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند». در این بند، در قسمت اول به خواسته، انواع آن و ملاک تشخیص آنها از یکدیگر پرداخته شده، در قسمت دوم، به وضعیت خواسته و اینکه ویژگی یک خواسته چیست؟

1- انواع خواسته

از خواسته تعریفی در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عمل نیامده بود. شارحین نیز به تعریف آن   نپرداخته‌اند و تنها یکی از ایشان به تعریف خواسته اقدام نموده است.[1] خواسته دعاوی مهمترین قسمت یک دادخواست می‌باشد چرا که منظور از اقامه دعوی رسیدن به این هدف، و تلاش برای تحقق آن می‌باشد برای این منظور خواسته باید مشخص باشد یا بعبارتی خواهان مالی یا غیر مالی بودن آن را باید تعیین کند بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد». در این قسمت به انواع خواسته (مالی و غیر مالی) مورد بررسی واقع خواهد شد.

1-1- خواسته مالی

خواسته مالی در واقع، منفعتی است که خواهان به دنبال بدست آوردن آن می‌باشد منفعتی که قابل برآورد دقیق باشد، مانند مالکی که دعوایی را به طرفیت مستأجرش مبنی بر اجور معوقه، مطرح می‌کند.[2] دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن قابل ارزیابی باشد.[3] با توجه به این مبانی می‌توان گفت که خواسته مالی عبارت است از خواسته ای که قابل ارزیابی و تقویم باشد تعریفی که نظرات اداره حقوقی و آراء برخی از شعب دیوان عالی کشور مؤید آن است که، در انواع خواسته مالی می‌توان به خواسته‌ای که قابل ارزیابی و قابل تقویم باشد و نیز دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعوی که در بدو تقدیم دادخواست آن ممکن نباشد[1] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، سال 1376، جلد سوم، ص337

[2] – واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، سال 1387، جلد دوم، ص36

[3] – مجموعه رویه قضایی، کیهان، جلد دوم، آراء مدنی از سال 1328 تا 1342رأی شماره 3547 مورخ 30/11/1341، ص539

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی