دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

به عنوان دلیل در مقام اثبات ادعا بکار آید.[1] سند با توجه به ماده 1286 ق.م به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده که به صورت شرایط سند رسمی در ماده 1287 بیان گردیده بنابراین، می‌توان گفت دایره شمول اسناد عادی بسیار زیادتر از اسناد رسمی می‌باشد.

2- شرایط اسناد رسمی

با توجه به ماده 1287 ق.م که مقرر می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». با توجه به ماده فوق الذکر شرایطی باید جمع باشد تا سند تنظیمی رسمی محسوب شود. این شرایط عبارتند از:

الف: سند به وسیله مأمور رسمی تنظیم شده باشد.

سند برای اینکه رسمی باشد، باید به وسیله مأمور رسمی تنظیم شده باشد یا مستخدم دولت باشد مثل کارمندان اداره ثبت اسناد و یا ثبت احوال و یا مستخدم رسمی دولت نباشد.[2] برخی از حقوقدانان مأمور رسمی را با سند‌ رسمی بدین نحو تعریف کرده‌اند: «مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده خواه مستخدم دولت یا غیر مستخدم باشد».[3] بنابراین، نه تنها مأمورین وزارتخانه‌ها و مأمورین شهرداری، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، و یا مؤسسات و سازمانهایی که با اجازه قانون تأسیس شده‌اند را می‌توان مأمور رسمی نامید بلکه هر یک از مأمورین فوق اگر سندی را در حدود صلاحیت خود، و با توجه به مقرّرات قانونی تنظیم نمایند می‌توان آنها را مأمور رسمی دانست.[4]

[1] – شیخ نیا، امیر حسین، ادله اثبات دعوی، ویستار، تهران، چاپ اول، سال 1373، ص 83

[2] – مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، پایدار، تهران، چاپ چهارم، سال 1377، ص102

[3] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، اسلامیّه، تهران، چاپ دوازدهم، سال 1372، جلد ششم، ص68

[4] – حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، دانش نگار، تهران، چاپ نخست، سال 1381، ص 65

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی