دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

تغییرات آستانه هاي دمایی رضوانشهر: در اولین گام براي انجام این تحقیق، مقادیر سالانه دما براي دوره مورد نظر محاسبه گردید که این مقدار شامل 17,74 درجه سانتیگراد بود.

دگرگونی و نوسانات مقادیر درجهروز مورد نیاز سویا

– بهاره

در این مرحله، ابتدا تغییرات سري زمانی درجه- روز براي کشت بهاره بصورت کاهشی میباشد بهرحال بر مبناي این نوع کشت، میانگین محاسباتی مقدار 1889 درجه- روز کالري را نشان می دهد.

 

-کشت تابستانه

در کشت تابستانه، میانگین دادههاي مشاهداتی، مقدار 1758 درجه- روز کالري را نشان میدهند.

 

سطح، ميزان توليد و عملكرد سويا در كشور

– سطح

سطح سويا در كشور در سال حدود 73 هزار هكتار برآورد شده و فقط در 5 استان کشت گردیده است كه 85. 5 درصد آن آبي و 14. 5 درصد نيز  به صورت ديم بوده است.

استان گلستان با 79. 9 درصد سهم در سطح برداشت سويا كشور، بيشترين سطح را داراست و استان­هاي مازندران و اردبيل به ترتيب با 10. 3 و 9. 3 درصد سطح سويا كشور مقام­هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده­اند. سه استان مزبور جمعاً  99. 5 درصد سطح سويا كشور را برداشت كرده­اند.

كمترين سطح با 0. 2 درصد متعلق به استان لرستان مي‌باشد.

–  ميزان توليد

ميزان توليد سويا كشور حدود 126 هزار تن برآورد شده كه 87. 2 درصد آن از كشت آبي و 12. 8 درصد مابقي از كشت ديم بدست آمده است.

استان گلستان با 73. 7 درصد توليد سويا كشور همانند سطح در جايگاه نخست توليدكننده اين محصول قرار گرفته است و استان­هاي اردبیل و مازندران به ترتيب با 13. 2 و 12. 4 درصد توليد سويا كشور در مقام دوم و سوم قرار گرفته‌اند و سه استان مزبور جمعاً 99. 3 درصد از توليد اين محصول در كشور را به خود اختصاص داده­اند.

كمترين توليد سويا كشور با کمتر از 0. 3 درصد به استان لرستان تعلق دارد.

 

به منظور استفاده بهینه از توانمندی‌ها و استعدادهای اراضی کشاورزی در سال جاری حدود ۷۰ هکتار از اراضی مستعد بخش کشاورزی این شهرستان به کشت سویا توسط کشاورزان تعلق گرفت.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی