دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

پيشنهادي يعني تطابق شرايط گياه با شرايط اقليمي منطقه نسبت به كوتاه كردن زمان نتيجه گيري و همچنين بدست آوردن عملكرد بسيار مناسب، مؤثر باشد.

نتايج حاصل از ارزيابي رشد ونمو سويا نشان می دهد كه ارقام مختلف واجد مطابقت هاي لازم از نظراكولوژي، اقتصادي و اجتماعي براي كشت درمنطقه مي باشند. اولين برداشت سويا مربوط به رقم SRF يعني چهارم مهرماه و آخرين زمان برداشت متعلق به رقم پشم باقلا به تاريخ پنجم آبان است. بنابراين امكان كشت ارقام مورد مطالعه در منطقه وجود دارد.

در شهرستان رضوانشهر نمي توان این محصول را به عنوان كشت جايگزين براي منطقه معرفي نمود به جزء اينكه در شرايط اضطراري و خشكسالي هايي كه اتفاق مي افتد و درآينده از نظر منابع آبي مشكلاتي كه بوجود خواهد آمد مي توان به اين نتيجه رسيد كه آن هم بايد همه جوانب را در نظر گرفت ولي با توجه به تحقيق حاضر اين شرايط براي محصول سویا فراهم است. البته بايد به عنوان كشت دوم در نظر گرفته شود. با توجه به كمي سطح واحدهاي بهره برداري، كشاورزي تك محصولي قادر به تأمين زندگي زارعان رضوانشهری نيست و بايد از حالت تك محصولي خارج و از اراضي مستعد بيش از يك نوبت در سال استفاده شود كه عملأ اين اتفاق نمي افتد. تك محصولي بودن يك منطقه جغرافيايي ممكن است تحت تأثير پيامدهاي ناگواري از قبيل سقوط ناگهاني قيمت محصول و يا بروز همه گيري ( اپيدمي)آفت هاي گياهي، ضررهاي فراگير اقتصادي به بار آورد. بنابراين بهتر است به فكر كشت دوم بعد از برنج بود چون مي تواند كمك مؤثري در رفع اين معضلات باشد. بنابراین یکی از اولویتهای مهم بخش کشاورزی این شهرستان فراهم آوری امکان استفاده از مزارع شالیکار برای کشت محصولات مناسب به عنوان کشت دوم می باشد که کشت جایگزین برای نیل به این هدف تعیین اراضی مستعد برای کشت دوم، شناسایی محصولات متناسب با اقلیم منطقه، شناسایی محدودیت های طبیعی و اقتصادی و اجتماعی و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب مربوط مدنظر می باشد. کشت دوم در شالیزار های این شهرستان یکی از راههای عملی است تا با بهره‎گیری از اراضی کشاورزی بتوان در جهت افزایش تولید محصولات غذایی، اشتغال و تأمین نیاز جامعه گامی اساسی برداشت. ولی در سالهایی اخیر در این شهرستان مشاهده شده که خیلی از مزارع شالیکاری کار بریشان عوض شده و کیوی در آن کشت شده است و آن هم بازدهی خوبی که از نظر اقتصادی داشته است. البته سویا (پشم باقلا) نیز به علت هزینه های تولید کم اهمیت اقتصادی داشته است. چون هزینه های این محصول شامل خرید بذر، آماده سازی و برداشت می باشد. و هزینه ی آبیاری در این محصول در حد صفر است که کمک زیادی به اقتصاد بودن محصول می کند.

با استفاده از روش GDD درجه-روز نیز مشخص شد که شهرستان رضوانشهر در فصول بهار و تابستان توانایی اقلیمی کاشت سویا را داراست. که در فصل چهار نتایج مشخص می باشد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی