دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

2

2به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.

  • موسسات واسطه گری مالی و بانکی و شرکت های سرمایه گذاری نباشد.
  • شرکت ها زیان ده نباشند.

10-اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را طی دوره زمانی 01/01/1387 الی 30/12/1391 به طور کامل ارایه کرده باشد.

با لحاظ کردن شرایط فوق، تعداد نمونه انتخابی از جامعه مورد نظر، 84 نمونه کل انتخاب گردید.

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تاکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه سهام می باشد.

قلمرو مکانی

متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش روی متغیرهای دیگر مشاهده شود. در واقع متغیر مستقل، متغیری است که روی متغیر وابسته بصورت مثبت یا منفی تاثیر می گذارد (خاکی،1389). در این پژوهش به طور کلی شرکت های دارای عرضه اولیه به عنوان متغیر مستقل بکار رفته است. که شرکت های دارای عرضه اولیه با عدد (1) و شرکت های فاقد عرضه اولیه با عدد (0) نشان داده می شوند.

3-8-2- متغیر وابسته

متغیری است که هدف محقق تشریح با پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مساله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر های وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن با تغییر متغیرهای مستقل ظاهر میشوند، از بین می روند یا تغییر می کنند (خاکی،1389).

در این پژوهش متغیر های وابسته، مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی می باشد.

3-8-2-1- اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر