دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه تحقیق و آماره­های بدست آمده از آزمون t به شرح جدول زیر می­باشد:

 

 

 

 

افزایش کیفیت سود بر میزان بازده اضافی سهام شرکت (CAR) افزوده می­شود[1]. بنابراین کیفیت سود بر اساس مدل دی­چو تاثیر معنادار و قابل توجهی بر واکنش سرمایه­گذاران (بازده اضافی سهام) به گزارشات تعدیلی داشته است. سایر نتایج بدست آمده از مدل تحقیق به شرح زیر است:

– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر تفاوت سود گزارش شده و سود تعدیل شده (MAT) به ترتیب برابر با 891/1 و 059/0 می­باشد که این بیانگر تاثیر مثبت و معنادار (در سطح اطمینان 90%) این متغیر بر بازده اضافی سهام شرکت است. این نتیجه بدست آمده نشان می­دهد شرکت­هایی که سود گزارش شده اولیه آنها بیشتر از سود تعدیل شده می­باشد، بازده اضافی بالاتری را کسب نموده­اند.

– بازده سهام در 120 روز گذشته (Prior_Ret) تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق یعنی بازده اضافی سهام شرکت داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 132/16 و 000/0 می­باشد). این نتیجه بیانگر آن است که بازده اضافی دوره پس از تعدیل، بطور قابل توجهی از بازده 120 روز گذشته تبعیت می­کند.

[1]با توجه به نحوه اندازه­گیری کیفیت سود بر اساس مدل دی­چو و دی­شف، هر چه مقدار بدست آمده از مدل مقدار کمتری باشد و به صفر نزدیک­تر گردد، نشان دهنده کیفیت سود بالاتری است. رابطه منفی بین این دو متغیر به معنای آن است که با کاهش مقدار متغیر وابسته (DDEQ) که به معنای افزایش کیفیت سود است، بر میزان بازده اضافی سهام افزوده می­شود. به عبارت دیگر شرکت­های با کیفیت سود بالاتر، بازده اضافی سهام بالاتری دارند و واکنش مثبت­تری را نسبت به گزارشات تعدیلی نشان می­دهند.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر