دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

تاکنون با استفاده از مدل­های بالا صرفاً به بررسی تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی پرداخته شد اما لازم است که به بررسی میزان واکنش به این گزارشات مالی تعدیلی در میان شرکت­­های با کیفیت سود متفاوت (کیفیت سود بالا و کیفیت سود پایین) پرداخته شود. بدین منظور برای آزمون فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه؛ شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند کرد، اقدام به مقایسه میانگین واکنش سرمایه­گذران (بازده اضافی سهام) به گزارشات مالی تعدیلی در میان شرکت­های با کیفیت سود بالا و با کیفیت سود پایین می­پردازیم تا مشخص شود که وضعیت کیفیت سود دقیقاً چه تاثیری بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات تعدیلی داشته است.

قبل از آزمون برابري ميانگين­ها لازم است آزمون همساني واريانس­ها انجام گيرد. آزمون همساني واريانس­ها با استفاده از آزمون لون[1] انجام گرفته است.در اين آزمون اگر مقدار سطح معناداري بدست آمده از آزمون كمتر از 05/0 باشد، فرض همساني واریانس­ها رد شده و در غير اين صورت رد نمي­گردد (پذیرفته خواهد شد). بعد از آزمون همساني واريانس آزمون برابري ميانگين انجام مي­گردد (آزمون برابري ميانگين تحت همساني واريانس و ناهمساني واريانس انجام می­گیرد).

[1]Levene Test

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر