دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

بلغم ناطبيعى: گاهى اتفاق مى‏افتد كه بلغم طبيعى شيرين نيست، بطورى كه وقتى خون طبيعى با آن مى‏آميزد، مزه خود را از دست مى‏دهد. اين بلغم بيشتر بر اثر سرماخوردگى در آب دهان (بزاق) ديده مى‏شود.

1- به رأى جالينوس، طبيعت براى بلغم شيرين طبيعى اندامى را بعنوان جايگاه تخصيص نداده است كه بلغم در آن جاى گيرد، در صورتى كه براى هر دو نوع خلط سودا و صفرا چنين قالبى آماده است و علتش اين است كه بلغم نامبرده بخون بسيار نزديك و مشابه آن است و همه اندام‏ها به آن نيازمندند و بايستى در مجراى خون روان باشد. نياز اندام‏ها به اين بلغم مبتنى بر دو وجه است: وجه ضرورى و وجه انتفاعى.

وجه ضرورى آن نيز دوگونه است:

1-1-1- يكى آنكه بلغم به اندام‏ها بايد نزديك باشد تا هرگاه اين اندام‏ها از تحصيل مواد غذائى محروم شوند (و آن در صورتى است كه معده از همكارى با بلغم مذكور بازمى‏ماند و بر او تأثيرى نمى‏گذارد و در اين ميان عوارضى كه بر بلغم روى مى‏آورد، بلغم با حرارت غريزى خود اندام‏ها را تقويت مى‏كند) آنگاه اندام‏ها با نيروئى كه از حرارت غريزى بلغم كسب كرده‏اند، بلغم را پخته مى‏گردانند و آنگاه بلغم به خون نيك تبديل مى‏شود و آمادگى هضم براى اندام‏ها در او ايجاد مى‏گردد و اندام‏ها از آن تغذيه مى‏كنند. اين عمل وقتى صورت مى‏پذيرد كه گرماى بلغم، حرارت غريزى باشد و ليكن اگر اين گرمى غريزى نباشد و حرارت عرضى باشد نه تنها كار پختن و تبديل به خون كردن و قابل هضم و تغذيه گشتن براى اندام‏ها صورت نمى‏گيرد، بلكه آن حرارت عرضى و غير غريزى بلغم را متعفن و فاسد مى‏گرداند. اين وجه ضرورى كه مذكور افتاد با صفرا و سودا ارتباطى ندارد. آن دو درحالى‏كه حرارت عرضى بلغم را متعفن و تباه مى‏سازد، سوداء

سوداى طبيعى و سوداى ناطبيعى:

سوداى طبيعى درد و رسوبات و تيرگى خون است، مزه آن بين شيرين و تلخ گس است و پس از آنكه از جگر مى‏تراود دو قسمت مى‏شود؛ بخشى از آن همراه خون جريان دارد و بخش ديگر به سوى طحال مى‏رود. بخشى كه با خون جريان دارد داراى ضرورت و منفعت است. ضرورت آن بر اين اساس است كه اندازه معينى از آن بايسته است كه براى تغذيه برخى اندام‏ها- نظير استخوان- با خون بياميزد. جنبه انتفاعى آن در اين است كه خون را محكم، نيرومند و غليظ ساخته، از تحليل رفتنش پيشگيرى مى‏كند. بخشى كه براى طحال است، خلطى است كه خون از آن بى‏نياز شده است و وجود آن نيز ضرورت و منفعت در بر دارد. ضرورت آن در تمام بدن براى رهائى تن از مواد زائد است و درباره اندامى مانند طحال مايه تغذيه است. نفعش در اين

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی