دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

محدودیت های تحقیق

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

-تغییرات عمده قانون مجازات 1392

8-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه

3-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

4-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

9-روش كار

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

دسته‌ها: دسته اصلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

 برخي از جرايم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتكاب مي‌يابد که جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز اين دسته از جرايم هستند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از جرایم خطرناک، زورگيري يا سرقت مقرون به آزار است. اين جرم خشن مي‌تواند به صورت مسلحانه يا صرف توسل به زور و قدرت بدني و تهديد واقع شود. برخي از مصاديق اين جرم منجر به صدمه شديد به مالباخته و يا حتي مرگ وي مي‌شود.قانو‌نگذار ایران مجازات‌هاي سنگيني براي اين قبيل جرايم خشونت‌بار در قوانين موضوعه در نظر گرفته است. در صورتي که سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار باشد، تا 10 سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهمتر در صورتي كه ارتكاب اين جرم به حدي باشد كه امنيت مردم به خطر بيفتد و همراه با هراس عمومي باشد، مي‌تواند به عنوان «محاربه» تلقي شود. در اين وضع قانونگذار مجازات‌هاي سنگيني نظير اعدام زورگير را پيش‌بيني كرده است. قانون جديد مجازات اسلامي با اینکه رویکردی جدی به کاهش مجازات در جرایم سبک داشته، زورگیری را جرمی سنگین دانسته است و براساس آن مجازات سارق آزار‌دهنده، مسلح و يا محارب به هيچ عنوان قابل تعويق و تعليق نخواهد بود. به نظر می‌رسد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

دسته‌ها: دسته اصلی