دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

) انواع خشونت در قرآن

خشونت خانوادگى شكل‏هاى متفاوتى دارد.

  • خشونت جسمى: در اين خشونت جسم قربانى آسيب مى‏بيند. خشونت جسمى خود به دو نوع تقسيم مى‏شود:

الف: خشونتى كه به مرگ خشونت ديده مى‏انجامد.

ب: خشونتى كه قربانى خشونت را مجروح و يا مصدوم مى‏سازد و يا خشونت ديده احساس درد مى‏كند، هر چند اين درد خفيف باشد.

نظر داشت آيات وحى نشان از وقوع خشونت خانوادگى آن هم از نوع جسمى آن در خانواده آدم، يوسف‏ و… دارد. در خانواده آدم‏ قابيل بر برادر خود خشونت جسمى داشت و اين خشونت به قتل هابيل انجاميد. در خانواده فرعون نيز، آسيه همسر فرعون قربانى خشونت جسمى همسر خود شد تا آن جا كه آسيه از شدت خشونت‏هاى فرعون آرزوى شهادت داشت. خشونت خانوادگى در عصر جاهلى نيز به شديدترين شكل آن وجود داشت و عرب جاهلى بر زن و فرزندان خود خشونت مى‏كرد: “و لا تقتلوا اولادكم خشية املاق”.[1]

  • خشونت روحى و روانى: در اين شكل، قربانى خشونت از جهت روح و روان اذيت و آزار مى‏شود. بر اساس اين نوع از خشونت اگر همسر و فرزندان از ديدار آشنايان و اقوام بازداشته شوند و يا ارتباطات ايشان محدود گردد، ايشان قربانى خشونت روحى و روانى شده‏اند.

خشونت روحى و روانى نيز در شمارى از آيات قرآن آمده است. براى نمونه در خانواده نوح‏ و يوسف ، حضرت نوح‏ و يوسف‏ قربانى خشونت روحى و روانى گشتند. برادران يوسف‏ وقتى در مصر توقيف شدند و يوسف‏ پيمانه را از بار برادرش بنيامين بيرون آورد، آنها غافل از آن كه مخاطب ايشان يوسف‏ است، بنيامين را مانند يوسف دزد خواندند و با اين سخن يوسف‏ را بسيار آزار دادند، اما يوسف ناراحتى خود را پنهان داشت:” قالوا إن يسرق‏فقد سرق اخ‏له من‏قبل فأسرّها يوسف‏فى‏نفسه و لم يبدها لهم. برادران گفتند: اگر او دزدى كند، (جاى تعجب نيست) برادرش (يوسف) نيز قبل از او دزدى كرد! يوسف (سخت ناراحت شد و) اين (ناراحتى) را در درون خود پنهان داشت، و براى آنها آشكار نكرد”.[2]

[1] – اسراء/ 31

[2] – يوسف/77

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی