دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فصل اول: مفهوم شناسی و تاریخچه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

در این فصل مفاهیمی همچون بهداشت عمومی،آلودگی محیط زیست و جرایم بهداشتی مورد بحث قرار می گیرد.
مبحث اول: مفهوم بهداشت عمومي

بهداشت عمومي با ميزان سلامت و بيماري در جمعيت ارتباط دارد. براي مثال بهداشت عمومي مكمل امور مربوط به داروسازي، پزشكي و پرستاري براي سلامت فرد فرد بيماران است. هم چنين سلامت همگاني با آموزش سلامتي در جامعه ارتباط دارد. شناختن نيازهاي اوليه براي سلامت جامعه و ترويج سياست هايي كه باعث توسعه و ترفيع تندرستي در جامعه مي شود، از جمله اين آموزش ها است. انتخاب ارگان هاي آگاهي دهنده بر اساس نيازهاي مشترك مردم، بخشي از حركت در جهت بهداشت عمومي است. به طور مثال، مديريت دارويي شامل: كاهش آسيب ها و صدمات، سرويس دهي مناسب و كارآمد و قيمت گذاري صحيح، نيازمند توسعه و ترفيع است. بسياري از ادارت منطقه اي بهداشت وسلامت همگاني، وظيفة بازديد و مرور برنامه هاي آموزشي و بهداشتي سلامت را به عهده گرفته اند. بعضي از اين ادارات، مسؤول رسيدگي به برنامة بهداشت عمومي محلي هستند. از آن جا كه حمايت از سلامت همگاني مي تواند شرايط بهتري را براي مراقبت هاي اوليه گروه ها و مسؤولين فراهم سازد، لذا ادارات منطقه اي بهداشت، نياز براي توسعه، گسترش و كسب مهارت هاي سلامت و بهداشت عمومي در تمام سطوح را مطرح مي نمايند.[1]

لازم به توضيح است كه تهديد عليه بهداشت عمومي كه در ماده 688 قانون مجازات اسلامي بيان شده يكي از عنوان‌هاي جرايم زيست محيطي است كه مفهوم عالم و گسترده‌اي نيز دارد زيرا قانونگذار زير اين عنوان يگانه، موارد متعددي از جرايم زيست محيطي را به عنوان نمونه مطرح كرده است با استفاده از عبارت اين ماده مي‌توان گفت كه جرم زيست محيطي تهديد عليه بهداشت عمومي، همان جرم عالم آلودگي محيط زيست است و مقنن خواسته است كه بر مبناي اين ماده، از محيط زيست حمايت كند. البته قانونگذار در تبصره يك ماده با استفاده از واو عطف ميان تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمايت از بهداشت عمومي، در حقيقت حمايت از محيط زيست است. در ابتدا اين تبصره آمده است: «تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود…»

[1]-رکنی،نوردهر،اصول بهداشت مواد غذایی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،1376،ص 66

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته‌ها: دسته اصلی