دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فهرست مطالب

چکیده………………………………………… 1

مقدمه: 2

بيان مسأله 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5

سوالات تحقیق…………………………………… 6

فرضیه های تحقق……………………………….. 6

پیشینه تحقیق 6

محدودیت های تحقیق                                                                                           7

اهداف تحقيق                                                                                                     7

روش                                                                                                              7

خلاصه تحقیق                                                                                                     8

بخش اول: مفهوم شناسی و تاریخچه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی                  9

فصل اول: مفهوم شناسی و تاریخچه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی                  9

مبحث اول: مفهوم بهداشت عمومي                                          9

مبحث دوم: مفهوم آلودگی محیط زیست                                 10

گفتار اول: نقش محيط زيست در زندگى انسان‏                              11

مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی                                14

فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی                            15

مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی                        15

گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید  علیه بهداشت عمومی  در اوایل اسلام             16

بخش دوم:بررسی ماده688ق.م.ا                                   18

فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم                                   18

مبحث اول: عنصر قانونی جرم                                    19

گفتار اول : آلودگی آب ها                                     20

گفتار دوم : آلودگي خاك                                           24

گفتار سوم :آلودگی هوا                                        25

گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها                            26

گفتار پنجم :آلودگی صوتی                                      28

مبحث دوم: عنصر مادی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی                      30

گفتار اول: رفتار مرتكب                                           33

گفتار دوم- موضوع جرم                                         34

گفتار سوم: وسيله                                        36

گفتار چهارم: نتيجه                                           36

گفتار پنجم :رابطه سببیت                                      37

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم                                    37

گفتار اول :جرم عمدي                                          37

گفتار دوم : جرم غيرعمدي                                      39

مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی                        39

نتیجه گیری                                               44

پیشنهادها                                                47

فهرست منابع                                              48

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته‌ها: دسته اصلی