دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

-دارندگان پایه قضائی

کارمندان شاغل در دادگستریها و مراجع قضائی با توجه به ماهیت و طبع وظایف محوله به دو دسته ی کارمندان قضائی و کارمندان اداری تقسیم می شوند:

الف: کارمندان قضائی[1]: کسانی اند که «با شرایط لازم و تشریفات قانونی به منظور رسیدگی به دعاوی، جرائم و امور مربوط به صدور رای، با استخدام قوه قضائیه در آمده اند اعم از این که سپس در مشاغل ستادی قوه قضائیه در دادگستری به خدمت مشغول شده و یا به عنوان قاضی نشسته و یا ایستاده (قضات دادسرا) انجام وظیفه می نمایند.» [2] در همین راستا عنایت به آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات موید تصریح قانونگذار به اسامی و عناوین، دارنده ی پایه قضائی است که در این میان برخی به شغل قضا و برخی به انجام امور اجرایی و اداری مشغول می باشند. لذا بر خلاف نظر برخی که دارندگان پایه قضائی را فقط شامل «قضات» دانسته اند[3]، به نظر ما «دارندگان پایه قضایی» به قضات و دادرسان شاغل در محاکم منحصرنبوده بلکه کلیه افراد مصرح در آیین نامه پیش گفته، دارنده پایه قضایی محسوب می شوند، هر چند به شغل قضا مشغول نبوده و سمتهای اجرائی و اداری داشته باشند.

ب: کارمندان اداری: علاوه بر قضات و دادرسان و همچنین مقاماتی که دارای پایه ی قضائی اند، سایر افراد شاغل در دادگستریها به عنوان کارمندان اداری  محسوب می شوند که با سمت اداری استخدام شده اند و در همین زمینه انجام وظیفه می کنند. از بین اینان می توان به مدیران دفاتر، تقریرنویسان، ثبات، ضباط و کارمندان اجرای احکام یا واحدهای ابلاغ مستقر در دادگستریها اشاره کرد.[4]

[1]  متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلدهای اول و دوم،تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1381، ص 99.

[2]   شمس، دکتر عبداله، آیین دادرسی مدنی،تهران، نشر میزان، جلد اول، پاییز، 1380، ص 172.

[3]   مهاجری، علی ، جرائم خاص کارکنان دولت، سازمان انتشارات کیهان، سال 1379، ص 53

[4] همان،ص54

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی