دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

نیروی هاي مسلح

نیروهای مسلح عبارتند از کلیه پرسنل و مستخدمین ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمانهای وابسته به آنها و نیز نیروهای وظیفه و محصّلان مراکز آموزشی نظامی و نیز کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلحند[1]. نکته ی حائز اهمیت این که علاوه بر ماده 598 (ق. م. ا) ، در ماده (63) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 نیز به موضوع تصرف غیر قانونی توسط نیروهای مسلح، پرداخته شده است که با توجه به وضعیت خاص نیروهای مذکور و همچنین وجود قانون خاص در برخورد با تخلفات آنها در صورت ارتکاب به جرم تصرف غیر قانونی، مرتکبین به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت.[2]

4-مامورین به خدمات عمومی

این گونه مامورین به استناد ماده (3) قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 عبارتند از:

« – موسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت، تولید آنها با پادشاه عصر است.

  1. موسسات خیریه و موسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
  2. موسسات انتفاعی دولت و یا موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شوند.»

همچنین به موجب نظریه اداره ی حقوقی قوه قضائیه «کارمندان بانک ملی از جمله مامورین به خدمات عمومی، موضوع قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمت عمومی اند.[3]

بنابر این مامورین به خدمات عمومی مشمول مقررات ماده 598 ق.م.ا می شوند.

[1] – زراعت،  دکتر عباس، منبع پیشین، ص 172.

[2] منتی نژاد، صادق، حقوق کیفری مالی، تهران، مرکز آموزش وبهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور، 1386،ص61

 

[3]  نظریه شماره : 9579/7 مورخ 1/3/1373.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی