دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

بند دوم-مفهوم اموال دولتی

با استنباط وجود «رابطه ی مالکیت» از ذکر عبارت «متعلق» چنین نتیجه می شود که منظور از سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده 598 (ق.م.ا) همان اموال دولتی است که به موجب ماده (2) آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1373 هيات وزیران «اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند.» در همین راستا به موجب نظریه شماره: 6166/7 مورخ 15/9/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است : «اموال دولتی عبارت از اموالی است که از بودجه ی عمومی کل کشور تهیه شده است». شایان ذکر آنکه: بر اساس آئین نامه اموال دولتی مصوب 1373 اموال شرکتهای دولتی نیز جزء اموال دولتی محسوب شده بود ولی با تصویب مصوبه ی شماره : 10863/ت 15081 هـ مورخ 1/9/1374 هیات وزیران، اموال این گونه شرکتها از شمول تعریف اموال دولتی خارج شده اند. [1]

مطابق تبصره ذیل ماده (2) آئین نامه اموال دولتی تعاریف اموال منقول و غیر منقول در آئین نامه مذکور تابع تعاریف بعمل آمده در قانون مدنی است، مضافاً آنکه: اموال منقول دولتی به موجب ماده 4 این آئین نامه در 5 قسم به شرح زیر می باشد:

اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده به صورت جزئی یا کلی از بین می روند.

اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوب و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.

[1] کریمیان،محمد حسین،جرایم علیه موال دولتی،تهران،چاپ تهران ،سال 1390،ص44

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی