دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

اعتبار

یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است در ارتباط با آن کارمندان دولت مرتکب جرم تصرف غیر قانونی شوند «اعتبار» است. «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد». مطابق این تعریف اعتبار: مبلغی است که در قانون بودجه سالانه کل کشور برای هر یک از دستگاههای اجرایی بطور جداگانه و در قالب شرح مواد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از طرفی بر اساس موافقتنامه متبادله بین هر دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر و اجرای برنامه های دولت برابر مقررات به مصرف می رسد.[1]

نکته ی حائز اهمیت این که: صرف وجود اعتبار در قوانین بودجه برای اشخاص (حقیقی – حقوقی) ایجاد حق دائر بر مصرف ننموده و استفاده از اعتبارات مذکور می بایست با رعایت مقررات مصوب باشد. در نتیجه: اولاً: باید اعتبار لازم بوسیله مرجع صالح تخصیص داده شود. ثانیاً: مراحل انجام خرج شامل: تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله با رعایت ضوابط قانونی رعایت شود و ثالثاً: سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی نیز می بایست ملحوظ نظر واقع شود.

در حال حاضر به موجب ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 انواع اعتبارات بدین شرح تعریف شده اند:

الف: اعتبار هزینه (بجای اعتبارات جاری): «منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد» .[2]

ب: اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (بجای اعتبارات عمرانی):

[1] قنبری، مجید، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، تهران، ناشر نوآور، چاپ اول، 1388،ص65

 

[2] همان،ص66

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی