دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

الف-مبانی نظریه : منظور از سبب نزدیک،نزدیکی از نظر زمانی نیست بلکه مقصودتاثیر آن در نتیجه (زیانهای وارده است) که همان سبب واقعی واصلی است نه اخرین سبب از نظر زمانی ،ومقصود از سبب دور عاملی است که رابطه سببیت آن و ضرر قطع شده است(احمد سراج،۱۳۷۶، 25)

و در این نظریه ساده ترین نظریه ای برای تشخیص سبب مسئول است در توجیه این نظریه ،گفته شده است تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار دارد و آخرین سبب تعادل را به هم می زند وضرر و زیان را ایجاد می کند. و مسئدولیت نیز بر عهده آن مستقر می گرددو مطابق این نظریه گرفتن تصمیم نیز برای دادرس راحت و ساده است. زیرا او به راحتی از بین تمامی اسباب ،آخرین سبب را به عنوان سبب مسئول بر می گزیند (قاسم زاده،1387، 96). این استدلال غالبا با واقعیت نزدیک تر است .زیرا به طور معمول آخرین سبب تاثیر بیشتری نسبت به سبب ها ی جلوتر از خود دارد.و تا قبل از وقوع آن هیچ اتفاق زیان باری رخ نمی دهد.و باید اضافه کرد که سبب نزدیک عنوانی است که گاهی برای بیان«سبب موثر»یا «سبب متعارف»نیز به کار میرود و نشان دهنده سببی است که دادگاه به عنوان مسوول از میان حوادث گوناگون موثر در واقعه زیانبار برگزیده است(کاتوزیان ،1377، 187)

ب- نقد نظریه: به نظر می رسد که نزدیکی یا دوری سبب را نباید معیار درستی برای انتساب واقعه زیانبار دانست.اگر چه در بیشتر موارد نزدیکترین سبب ها مؤثرترین آنها نیز است.اما گاه سبب قوی تر دورتر است.و بدون اعتنا به آن نتیجه ناعادلانه و نا مطلوبی به بار می آورد.با وجود این نزدیکترین یا دور بودن سبب مبنا و ملاک مسئوولیت  نیست.بلکه استناد عرفی زیان ها به سبب،ملاک اصلی تعیین سبب مسئول است چنان که در بیشتر موارد آخرین سبب یا سبب نزدیک از نظر عرف زیان ها را به وجود می آورد.ولی هر گاه عرف زیان ها را به سبب مقدم نسبت دهد و از این جهت سبب مقدم قوی تر از سبب نزدیک باشد مسئوولیت  نیز متوجه او خواهد شد.اگر چه در تبیبن این نظریه عرف فقط انتساب زیان ها را به سبب نزدیک یا سبب مورد توجه قرار داده است.اما اگر یکی از سبب ها به ویژه سبب دور مرتکب تقصیر شده باشد و سبب نزدیک قانونا به فعالیت بپردازد و باعث به وجود آوردن زیانهایی بشود عنصر تقصیر سبب مسئول را شناسایی و معرفی می کند. در این حالت سبب مسئول همان سبب مقدم در تاثیر است که مرتکب تقصیر شده است نه سبب نزدیک که هیچ تقصیری به او نسبت داده نمی شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی