دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

مبحث اول-مفهوم مسوولیت

در این مبحث در قالب دو گفتار به بررسی مفهوم مسوولیت پرداخته می شود.

گفتار اول-مفهوم مسوولیت در لغت

مسؤولیت مصدری جعلی از مسؤول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است(اردبيلي ،1384 ، 74) مسئوليت در لغت به معني موظف بودن به انجام امري است و مسئول کسي است که تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد. که اگر از اداي آن سر باز زند از او بازخواست مي شود. بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است. اين التزام در قلمرو حقوق مدني و حقوق کيفري محتواي واحدي ندارند (اردبيلي ،1384 ، 74 ) در یک تقسیم بندي کلی مسؤولیت به مسؤولیت کیفري، حقو قی (مدنی ) و اخلاقی تقسیم ، می شود.  اگر چه مسؤولیت حقو قی، ممکن است جنبه اخلا قی نیز داشته باشد ، مثلا اضرار به دیگري از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است .

گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح

مسؤولیت در معنی عام، پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً  نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان ، نشانه مسؤو لیت انسان است، و حتی برخی اسلام را دین مسؤولیت و مسلمانان را با لذات مسؤول دانسته اند(پایدار ،1378 ،32 ) تعهد و مسؤولیت، همچون کفه ترازو یی است که کفه د یگر آن آزاد ي و اختیار است و تصور مسؤو لیت، بدون داشتن اختیار و آزاد ي، بی معنا است، زیرا حیوان که بدون اراده و اختیارعمل می کند مسؤولیتی نیز ندارد پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است، مسؤولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسؤولیت وي نیز بیشتر می گردد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی