دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

مباشر اقوی از سبب است

‌ج. سبب و مباشر هر دو یکسان می‌باشند.

در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آنکه سبب از مباشر قوی‌تر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است (موسوی خمینی۱۳۴۲، 193، 569 )ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیک‌تر است با این همه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفی ندانسته است(طباطبایی، 1418  ، 336و436) در مادّه [1] 332 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی (مادّه 363) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.

اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در بحث اجتماع سبب و مباشر این‌گونه بیان شده است که: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند…» و رابطه استناد ملاک برای مسئولیت شناخته شده است.

ج-  اجتماع اسباب

در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام به نوعی در نتیجه مؤثر هستند؛ مانند کندن چاه در محل غیرمجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن؛ در این‌گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟

الف- اجتماع طولی و عرضی:

در حقوق دو تقسیم‌بندی کلی از تعدد اسباب مورد ملاحظه‌ی حقوقدانان قرار گرفته است. در اولین تقسیم‌بندی اسباب متعدد به طولی و عرضی یا به عبارتی زنجیره‌ای و متقارن تفکیک شده است(طاهری نسب، ، 1388 ، 720) حقوق ایران نیز با این تقسیم‌بندی آشناتر است؛ زیرا غالب حوادثی که منتهی به ورود زیان می‌گردد ناشی از تعدد اسباب است. به همین جهت این بحث که میزان مسئولیت افراد در ورود زیان و تسهیم خساراتی که باید جبران گردد و این که آیا کلیه اسباب چه نزدیک و چه دور چه میزان مسئول‌اند، بسیار حائز اهمیت است. ورود در این مباحث منوط به شناسایی نظریه‌هایی است که در دامن تقسیم‌بندی تعدد اسباب نهفته است.

اجتماع طولی اسباب در صورتی است که هر کدام از سبب‌ها به نحوی در دیگری مؤثر باشد تا اینکه موجب نتیجه نهایی می‌گردد[2]. برای مثال شخصی دیگری را مجروح می‌سازد او را به بیمارستان منتقل می‌کنند در بیمارستان پرستار به او داروی اشتباهی می‌دهد و در اثر آن بیمار  فوت می‌کند.

اجتماع عرضی اسباب، در صورتی است که چند نفر با یکدیگر سبب وقوع جنایتی گردیده­اند و در اثر اعمال آن‌ها جنایتی روی داده است. مثل اینکه شخصی غذای فردی را آلوده به سم کند و دیگری قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتیجه تأثیر هر دو بمیرد[3]

[1]– مادّة 332 قانون مدنی: «هرگاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».

[2]– قانون مجازات اسلامی 1370 در ماده 364 به این حالت نظر داشته و سبب مقدم در تأثیر را ضامن می دانست.

[3]– قانون مجازات اسلامی 1370 در ماده 365 به این حالت نظر داشته و همۀ آنها را بطور مساوی ضامن میدانست.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی