دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

 چکیده                                                   1

مقدمه                                                    2

بيان مسأله                                               3

اهمیت و ضرورت تحقيق                                     4

مرور ادبیات و سوابق مربوطه                                      4

اهداف تحقيق                                              8

سؤالات تحقیق                                              8

فرضيه‏هاي تحقیق                                          8

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات                                       8

روش تحقیق                                                9

خلاصه تحقیق                                               10

فصل اول:مفاهیم

1- مفهوم شناسی و تاریخچه جرم نشر اکاذیب رایانه ای                        11

1-1- توصیف جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                11

2-1-مقایسه نشر اکاذیب رایانه ای با سنتی                               12

3-1-بازشناسی مفهوم نشر اکاذیب با عناوین مشابه        14                                                             

فصل دوم : بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری15                                                                          

1-2- عناصر ارتکابي جرم نشر اکاذیب رایانه ای                           16

2-2-اوصاف وسايل و شرايط جرم نشر اكاذيب                           16

3-2-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد                                28

4-2-جرم نشر اکاذیب به وسیله  پیامک                               29

5-2- مطلق بودن جرایم پیامکی                                      30

5-2-تغيير يا تحريف فيلم يا صوت يا تصوير ديگري                         30

6-2- انتشار صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري                 31

7-2- نشر اکاذیب سایبری و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت                    32

8-2-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب سایبری                           35

9-2-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                   36

10-2- شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری                          37

11-2- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری                        38

نتیجه گیری                                               40

پیشنهادها                                                43

فهرست منابع                                              46

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

چکیده

یکي از اتهامات انتسابي شايع به ويژه به اصحاب رسانه و گاهي فعالان سياسي کشورما، ارتکاب نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است که متاسفانه رويه قضايي در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخيص قضايي ارتکاب اين جرم ، اغلب رويکردهاي متفاوت دارد. نگارنده طي يادداشت‌ها و يا مقالات متعدد به تحليل ارکان متشکله «نشر اکاذيب» و تبيين «مفهوم تشويش اذهان عمومي» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضايي شايع اين جرم به خصوص درجرايم مطبوعاتي و وجود نکته‌هاي ظريف در زمينه تشخيص قضايي و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بيشتر را ايجاب مي‌نمايد . منابع قابل استفاده در  این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم سایبری و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.نتایج نشان می دهد این جرم از جرایم مطلق می باشد.

                                                                                              

 واژگان کلیدی: جرم، نشر و اشاعه ، اکاذیب ،رایانه

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی